Innvandring

Sannheten om dansk politis aksjon

En prest som lyger. Aviser på den danske venstresiden som manipulerer og sprer løgner. Norske aviser på venstresiden som refererer løgnene ukritisk. Dette er sannheten om politiaksjonen i Brorson kirke mot utviste irakiske asylsøkere. Med andre ord; den notoriske uetterretteligheten i deler av media synes å være umulig å kurere.

Hege Storhaug, HRS

19 irakiske asylsøkere med utvisningsvedtak, prøvde å unnslippe returreise ved å forskanse seg i Brorson kirke. Natt til 13.august gikk politiet inn i kirken for å effektuere utvisningsvedtaket. Politiet – uten kampuniform – forholdt seg avventende og rolig i 40 minutter, inntil irakerne gikk til angrep med stoler og glass. Da iførte politiet seg hjelm, men irakerne ble likefull rolig ført ut av kirken. På utsiden av kirken hadde rundt 300 demonstranter samlet seg, som først prøvde å hindre politiet i å gå inn i kirken, og som deretter gikk til voldelige aksjoner mot politi og bussen som fraktet irakerne bort. Politiet måtte således ta i bruk køller og pepperspray for å beskytte seg mot venstreekstremistene. Presten i denne kirken hadde imidlertid en annen versjon å fortelle media, nemlig at politiet kom inn i kirken med hjelmer og våpen. Løgnen ble raskt parkert av ledende danske medier, og politikere tok bladet fra munnen og rettet pekefingeren mot presten.

Flere medier, deriblant norske Dagsavisen gjorde likevel sitt for å holde norske avislesere for narr. Under tittelen ”En skammelig aksjon”, sies dette på lederplass om hvordan politiet fjernet irakerne fra kirken: ”Under aksjonen ble det brukt både køller og pepperspray for å drive dem ut av kirken..” Deretter bruker Dagsavisen denne løgnen til å advare norske velgere mot FrP. Overrasket? Det er ikke jeg. Dette er et gjennomgående mønster fra både Dagsavisen og andre norske medier: Danmark skal konsekvent baktales, og, den danske politikken og ”tonen” skal konsekvent vris og vrenges på til det ugjenkjennelige.

Bakvaskelsene har gått så langt, at politiet nå selv har offentliggjort en video av hendelsesforløpet. Mon tro om Dagsavisen nå vil beklage sin pinlige lederkommentar? Det tviler jeg på, for som jeg skriver i den nye boken Rundlurt: ”En del journalister og redaktører besitter uomtvistelig mye makt. Ydmykhet er derimot ikke nødvendigvis det som kjennetegner media, i alle fall ikke når det begås feil i egne rekker. Å innrømme feilsteg åpent, i egne spalter, er med andre ord en sjelden øvelse.”

Det er ikke til å undre seg over at HRS sin nye skribent Britta Mogensen, er rasende over hvordan hennes hjemland utsettes for løgnkampanjer. Spørsmålet er om ikke media graver sin egen grav på sikt, for folket misliker å bli holdt for narr.