Statistikk

Færre vil bli norsk statsborger

I 2008 fikk 10 300 personer innvilget norsk statsborgerskap, nesten 4 600 færre enn året før, melder Statistisk sentralbyrå. Den største gruppen som ville bli norske statsborgere, var somaliere. Halvparten av disse var barn. Deretter følger irakere.

Ifølge ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) gikk antall overganger til norsk statsborgerskap i 2008 markant ned sammenlignet med 2007, som var et rekordår. Irak og Somalia er de to landene som har fått innvilget flest statsborgerskap de fire siste årene. I 2008 var derimot somalierne for første gang den største enkeltgruppen. 1 300 somaliere fikk innvilget statsborgerskap, som utgjør 13 prosent av alle overgangene i 2008. Irakerne utgjorde den nest største gruppen, med 1 100 overganger.

Fra 1977 og frem til 2008 har i alt 213 200 utenlandske statsborgere fått norsk statsborgerskap. 70 prosent av disse var personer med tidligere ikke-europeisk statsborgerskap.

Nesten en tredjedel av alle tildelte statsborgerskap i 2008 ble gitt til personer under 18 år. Blant personer med tidligere somalisk statsborgerskap sto barna for omtrent halvparten av overgangene.

Tre av fem av voksne som fikk norsk statsborgerskap i 2008, var kvinner. Det var spesielt mange kvinner blant dem med tidligere statsborgerskap fra Thailand, Vietnam, Filippinene, Sri Lanka og Russland.