Religiøse og politiske symboler

Danskene tar ytterligere skritt mot ekstremisme

I boken ”Tilslørt. Avslørt. Et oppgjør med norsk naivisme” (2007), foreslo Hege Storhaug – i tråd med HRS sin ånd – at ansiktstildekning skal forbys i det offentlige rommet. Problemstillingen vil dog ikke dagens ”feministiske” norske regjering ta i. Danskene er imidlertid bygget av noe annet. De står opp for frihetsverdiene deres kultur er tuftet på. Nå vil både De Konservative, Socialdemokratiet og Dansk Folkepart forby burka. De Konservatives leder og visestatsminister, Lene Espersen, har også nylig gått hardt ut mot ekstremisme i de muslimske rekkene, en ekstremisme hun mener er en større trussel for det danske samfunnet enn klimaproblem.

Burka er et ”mobilt fengsel”, sier dansksyreren Naser Khader sin blogg, som er talsperson på innvandringsfeltet for De Konservative. For HRS der ikke dette et oppsiktsvekkende eller nytt standpunkt. Våre folkevalgte hadde nok aldri tillatt at en eller annen norsk sekt, en dag kom vandrende i det offentlige rommet med menn og kvinners ansikt skjult bak en eller annen maske. Det hadde blitt tatt noen grep – forbudsgrep. Danskene er nå i ferd med å ta dette nødvendige grepet – på bakgrunn av islams fremmarsj. Utspillet til De Konservative kommer i forbindelse med at ny integreringspolitikk presenteres:

Forbuddet skal ifølge partiets nye integrationsordfører, Naser Khader, gælde overalt i det offentlige rum.

– Vi vil ikke se burkaer i Danmark. Vi kan simpelt hen ikke acceptere, at nogle af vores medborgere går med ansigtet tildækket, siger Naser Khader i et interview med Jyllands-Posten.

Mens Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet hilser forslaget velkomment, afviser de konservatives regeringspartner, Venstre, at lovgive om folks påklædning, så længe de ikke udfylder en offentlig funktion.

De Konservatives leder, Lene Espersen, går også kraftig ut mot ekstremisme og for demokrati. Til Jyllands-Posten.dk slår hun fast dette:

De muslimske parallelsamfund i Danmark skal bekæmpes. Og det skal blandt andet ske ved, at skolerne skal undervise mere i demokrati og danske værdier, ligesom landets friskoler – herunder de arabiske og muslimske friskoler – skal under skærpet opsyn for at forhindre undervisning, der skaber had og foragt for danske værdier.

Det siger erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen (K), der tirsdag præsenterer et stort integrationsudspil i forbindelse med Konservatives sommergruppemøde, til Politiken.

– Vi har børn, der vokser op i det her land, som i princippet lige så godt kunne have boet i Saudi-Arabien. For det fjernsyn, de ser derhjemme, det sprog, de taler derhjemme, og det, der foregår på en række af friskolerne, har ikke noget med Danmark at gøre, siger Lene Espersen til avisen.

Demokratiundervisningen skal være en del av undervisningen fra første til 10. klasse og inkorpereres i sentrale fag.

Samme Espersen går kraftig ut i Ekstrabladet.dk mot militante ekstremister.

Hvis du går rundt og tror, at den største trussel mod din eksistens er miljøet, der truer med at oversvømme dit liv de kommende årtier, kan du godt tro om igen. Den største trussel mod Danmark og de danske værdier er muslimsk. Det fastslår den konservative leder og vicestatsminister Lene Espersen, der nu anlægger en tone, som man normalt kun hører fra kollegerne i Dansk Folkeparti.

– Den største trussel mod os kommer fra militant muslimsk ekstremisme, fastslår ministeren over for Politiken.

Lene Espersen er glad for, at mange indvandrere er aktive på arbejdsmarkedet – men det løser ikke problemet, påpeger hun.

– Problemet er, at hvis dem på arbejdsmarkedet alligevel ikke er en del af det danske samfund, så fungerer tingene ikke. De går på arbejde, og de tjener deres egne penge, men de lever i et parallelsamfund, hvor de sidder og ser arabisk og pakistansk tv, når de kommer hjem, og er dermed slet ikke i forbindelse med det danske samfund, siger Lene Espersen (K).

Espersen vil rekke ut hånden til dem som har ”vansker med å se visdommen i våres samfunnsmodell”.

Hun ser en stramning af værdipolitikken som vejen ud af det, hun betegner som et stigende problem.

– Vi vil stille skrappere krav. Vi skal række hånden ud til dem, som har svært ved at se visdommen i vores samfundsmodel. Det skal ikke kun være pisk, det skal også være en gulerod.”

Venstres integreringsminister, Birthe Rønn Hornbech, argumenterer derimot med at politikerne ikke skal blande seg opp i hvordan folk går kledd. Ifølge Jyllands-Posten sier hun at det innebærer en rekke konsekvenser for muslimske kvinner å gå tildekket. De kan blant annet ikke få pass eller busskort, og økonomisk er de dårligere stilt ved at de ikke står til rådighet for arbeidsmarkedet. Med andre ord – de kan bare ha det så godt?

Siv Jensens (FrP) utspill om ”snikislamisering” denne våren, når ikke danskenes til ankelen i styrkegrad. Man skulle tro det var Danmark som gikk mot nasjonalt valg, ikke Norge. Her på berget ser det ut til å være en konsensus hva gjelder å forbigå vårt samfunns formidable utfordringer, nemlig innvandringen og integreringen. Så kan man jo spørre seg, hvem vil en slik unnlatelsessynd i første omgang gå ut over; islamister eller muslimer som ønsker å ta fullverdig del i våre frihetsverdier?