Kjønnslemlestelse

Ny historisk fengsling

På fredag ble det kjent at et forelderpar med somalisk bakgrunn i Hordaland ble varetektsfengslet i tre uker, siktet for kjønnslemlestelse av to døtre. Barna er i barnehagealder og politiet mener lemlestelsene har funnet sted innen de fire siste årene. Det er første gang i norsk historie at både en mor og far varetektsfengsles for kjønnslemlestelse.

Hege Storhaug, HRS

Politiet er sparsomme med opplysninger i saken for å skjerme identifisering av barna. Men ut fra de få opplysningene som kommer frem, mener vi det er grunn til å tro at familien innvandret til Norge for fire år siden, dette fordi politiet sier at lemlestelsene har skjedd innen de siste fire årene. I Somalia er alderen for kjønnslemlestelse fem til åtte år. Ettersom barna går i barnehage, og dermed teoretisk kan være født i Norge, eller kommet tidligst to år gamle, betyr dette at politiet sannsynligvis har en svært god sak: barn lemlestes ikke som ett- eller to-åringer i Somalia. Ergo må lemlestelsene har skjedd etter bosetting i Norge. Foreldrene kan imidlertid ha lemlestet barna før avreisen fra Somalia, da de kan kjenne til forbudet i Norge. Kjønnslemlestelsene kan således ha vært et ledd i forberedelsen på migrasjon. Dette er imidlertid lite sannsynlig, men kan bli et argument fra forsvarerhold.

Moren sier gjennom advokat at døtrene ikke er kjønnslemlestet, mens legen som har undersøkt jentene bekrefter kjønnslemlestelse.

Denne saken kan bli historisk også med tanke på at vi nå kan få den første tiltalen og rettssaken i Norge.

HRS har for øvrig inne 12 anmeldelser knyttet til kjønnslemlestelse, langt de fleste i Oslo. I en av sakene blir det tiltale, spørsmålet er kun knyttet til tidspunkt, da foreldrene nekter å tilbakeføre til Norge fire av de til sammen fem døtrene som er lemlestet.

Forelderpar siktet for kjønnslemlestelse: NTB melding