Innvandring

Misbruk av barn og identitetsjuks

Det har gått opp for Regjeringen at dagens norske asylpolitikk overfor enslige mindreårige asylsøkere må endres radikalt. Barn fra ressurssterke familier smugles til Norge for å jobbe og sende penger tilbake til familien, sier statsråd Dag Terje Andersen. I tillegg har mange familier en forhåpning om å utnytte barnet for selv å få visum til Norge. Regjeringen vil også sette foten ned for ID-løse voksne asylsøkere. Det er med all tydelighet valgår, må man kunne slå fast.

Hege Storhaug, HRS

Norge setter stadig rekorder på innvandringsfeltet. Den siste rekorden er ganske voldsom: Hittil i år er det kommet mer enn dobbelt så mange mindreårige asylsøkere til Norge enn i hele 2007, melder Dagbladet.no.

De konkrete tallene er: i årets fem første måneder har 930 mindreårige asylsøker ankommet Norge, mens i 2007 søkte 403 barn asyl i landet. Rundt 90 prosent av barna får opphold fordi myndighetene ikke klarer å spore opp foreldrene, noe som man må kunne trekke denne logiske slutningen av: barna er instruert av familien om ikke å samarbeide med norske myndigheter. Familien kjenner altså norsk lovverk og praksis. I motsetning til familier som setter barn i en slik sårbar og presset situasjon på ”den andre siden av kloden”, følger Norge humanistiske tradisjoner. Inkluderingsminister Dag Terje Andersen, understreker at Norge ikke har villet sende barn tilbake til hjemlandet hvis ikke man er sikre på at barna har omsorgspersoner:

”Gode humanistiske tradisjoner gjør at vi ikke sender mindreårige tilbake hvis vi ikke finner omsorgspersoner som kan ta vare på dem. Men nå har det spredd seg en forståelse i enkelte land om at mindreårige får bli i Norge, selv om de ikke har behov for beskyttelse, og det ønsker vi ikke.”

Men hvorfor kommer det så mange asylsøkende barn til Norge? Regjeringen har funnet frem til svaret nå etter snart fire år ved roret, og tre måneder før valget:

– Det er svært dyrt og vanskelig for ungdommer å komme seg til Norge på egen hånd. Derfor ser vi at mange kommer fra forholdsvis ressurssterke hjem og smugles til Norge. Barna og ungdommene kommer for at de skal kunne jobbe og sende penger hjem, eller senere kunne søke om familiegjenforening. Det er ikke formålet med vår asylordning og rammer de som trenger hjelp, sier Andersen.

Regjeringen vurderer nå å kopiere Nederlands politikk på feltet: Andersen foreslår at Norge oppretter internatskoler og omsorgssentre i ungdommenes hjemland, som de unge asylsøkerne kan sendes tilbake til. Nederlands erfaring er at barnets familie som oftest dukker raskt opp – og henter barnet hjem.

Også ID-løse voksne asylsøkere skal det nå tas grep om etter rekordtilstrømning under den rødgrønne regjeringen: 95 prosent av asylsøkere som kommer til Norge i dag mangler identifikasjonspapirer. ID-løse som ikke samarbeider om å oppklare identiteten, skal nå få avslag eller begrenset oppholdstillatelse som ikke gir grunnlag for varig opphold, melder VG. Instruksen er gitt UDI, men hvordan dette vil fungere i praksis, gjenstår å se. Så lenge ikke ID-løse plasseres i lukkede mottak, er jo ikke veien lang til (typisk) slekt og venner som kan formilde svart arbeid, eller reiseruten fortsetter til et annet europeisk land.

Det er dog et skritt i riktig retning – hvis man mener alvor med asylinstituttets intensjoner om å beskytte folk fra forfølgelse og overgrep. At det lukter valgflesk lang vei, får så være.