Politikk

Søker erstatning etter sex-streik

Når kvinner i patriarkalske miljø tar sakene i egne hender, blir det vei i vellinga – til fortvilelse for forsmådde ektemenn. En kenyansk mann er så rystet over å ha blitt avvist av sin egen kone i ektesengen at han saksøker arrangørene av den politisk motiverte sex-streiken. Han hevder den en ukes lange streiken forvoldte han så mye plager, at han har krav på en klekkelig erstatning. Kvinneorganisasjonene gleder seg til å sette ansikt på en mann som ikke vil avstå fra sex en uke for å redde landet sitt.

James Kimondo vil ha en klekkelig erstatning fra de kvinneorganisasjonene som i forrige uke arrangerte en sex-streik i Kenya for å tvinge landets rivaliserende makthavere til å slutte fred. Kimondos hustru sluttet seg til streiken, og nektet således å utføre sine ekteskapelige ”plikter” en hel uke. Det førte ifølge Kimondos advokat til at hans klient begynte å lide av «psykisk smerte, stress, ryggproblemer, konsentrasjonsproblemer og søvnmangel», melder Berlingske.dk.

Ifølge den statslige kenyanske TV-selskab, KBC skal Kimondos sak bringes for retten på fredag, som da må ta stilling til om kvinneorganisasjonene skal gjøres erstatningsansvarlig for å ha forvoldt James Kimondo så uutholdelig mye plager.

Men kvinneorganisasjonene skjelver ikke akkurat i skjørtene foran den heller enestående rettssaken:

– Jeg har ikke fått papirene ennå, men jeg kan nesten ikke vente, sier Ann Njogu, som er leder for et menneskerettighetskontor som deltar i kampanjen, og fortsetter til CNN:

– Det blir interessant å få satt ansikt på en mann som ikke engang vil avstå fra sex i en uke for sitt lands skyld.

Bortsett fra Kimondos saksanlegg skal kampanjen ha vært en stor suksess, mener Njogu, som forteller at de stridende parter er møtt til forhandling på grunn av sex-streiken. Det er også planer om at kvinneorganisasjonene skal møte to av hovedpersonene i landets politiske krise, president Kibaki og statsminister Odinga. Sistnevnte har da også deltatt i kampanjens ”krise”, da hans egen kone, Ida Odinga, var en av de første som sluttet seg til sex-streiken.