Innvandring

Politiets utlendingsenhet får skarp kritikk

Politiansatte i Politiets utlendingsenhet (PU) er kritiske til at personer som er rekruttert fra et vikarbyrå har blitt brukt til å registrere og foreta ID-sjekk av asylsøkere. De mener dette er politiarbeid. Men PU-sjefen avviser all kritikk.

Det skal bygge seg opp med interne konflikter i Politiets Utlendingsenhet (PU), melder VG Nett. Konfliktene skal så langt ha ført til at 20 ansatte har sluttet siden oktober i fjor, mens ytterlige åtte skal være på vei ut.

– Politiets utlendingsenhet er i krise. Det er mange som ikke trives her og som søker seg bort, sier hovedtillitsvalgt Odd Asbjørn Johansen.

Både Johansen og andre av politiansatte reagerer på at PU har brukt vikarbyrået Adecco til registrering og ID-sjekk, som anses å være politiarbeid.

– Ved ankomstregistrering av asylsøkere har det blitt brukt vikarer. Dette er arbeid som er en del av straffeprosessen og som burde vært utført av politifolk.

Lederen for PU, Ingrid Wirum, avviser derimot at medarbeiderne har vært brukt til oppgaver som krever politimyndighet.

– Vi har nettopp ansatt 40 nye personer. I en periode vi hadde akutt behov for å styrke bemanningen fant vi det hensiktsmessig å bruke vikarbyrå som tilbyr godt utdannede og språksterke medarbeidere, sier Wirum.

Hun avviser også at enheten er i krise og mener PU ikke har noen ekstraordinær turnover. Men den samme Wirum synes ikke å være en leder som står opp for sine nærmere 300 ansatte (hvor stor skal egentlig PU vokse seg?). Da en avvist asylsøker i fjor motsatte seg uttransport skal situasjonen ha blitt så tilspisset at en politimann så seg nødt til å legge han i bakken med et grep rundt halsen. Den avviste asylsøkeren anmeldte politimannen, og sto frem på NRK med sin historie. Det førte til at Wirum tok politimannen ut av operativ tjeneste, da hun mente at maktbruken var grov og klandreverdig., skriver VG Nett. Saken endte i retten, der politimannen ble blankt frifunnet. Retten mente politimannen hadde opptrådt helt korrekt. Forsvarsadvokaten karakteriserer PU-sjefs Wirums atferd som et svik:

– Behandlingen som min klient har fått internt har vært et svik. Han har ikke fått noen støtte, men tvert imot; nærmest blitt forhåndsdømt. Ingrid Wirum tok min klient ut av operativ tjeneste basert på manglende kjennskap til saken. Det er en skandale, sier forsvarer Torkil Jan Røseid til VG Nett.

Wirum mener derimot ikke at hun har noe å beklage.

– Når en tjenestemann blir anmeldt og mistenkt for et straffbart forhold, så må man som arbeidsgiver vurdere forholdet. Vi har lagt vekt på de opplysningene som vi har hatt i saken. Når saken var under etterforskning, og Spesialenheten utferdiget et forelegg, fant vi det riktig å unndra ham fra den operative tjenesten, sier PU-sjef Ingrid Wirum til VG Nett.

Hvordan det egentlig gikk med den avviste asylsøkeren, sier saken ingenting om. Men det er vel neppe bare fri fantasi å anta at avviste asylsøkere, som dertil nekter å la seg uttransportere, vil ta i bruk alle midler for å kunne forbli i Norge.