Kvinner og likestilling

Kvinner inn i Kuwaits parlament

For fire år siden fikk kvinner stemmerett og rett til å stille opp i valg i Kuwait. Mange håpet på å få minst en kvinne inn i parlamentet i årets valg. De fikk fire og anser det som en seier, ikke minst mot landets islamister.

For første gang har kvinner blitt valgt inn i Kuwaits parlament. De fire kvinnene som skriver seg inn i Kuwaits historie er Massouma al-Mubarak, Salwa al-Jassar, Aseel al-Awadhi og Rola Dashti. De gikk alle til valg med krav om forandring, ikke minst knyttet til kvinners rett til å ta del i samfunnet på lik linje med mennene.

Flere tror at disse kvinnene lyktes å komme inn i parlamentet fordi det er en stadig økende misnøye med landets islamister. Islamistene har fortsatt stor innflytelse i Kuwait, også i parlamentet, men de mistet flere av sine plasser i årets valg; gruppen ble redusert fra 24 til 16.

– Vi håpte på en, at fire ble valgt inn er vanskelig å tro på, sa Aman Abu al-Hassan til tv-kanalen al-Jazeera.

Al-Jazeeras kommentator mente at valgfremgangen for kvinner i Kuwait kommer til å sette et press på andre regimer i området til å forbedre kvinners menneskerettigheter.