Religiøse og politiske symboler

FrP tar et oppgjør med hijab

På FrPs landsmøte denne helgen tok Oslos representant Terje Lauritzen, et kraftig oppgjør med hijab på barn. Han etterspør blant annet hva formålet er med hijab på barn. Oslo FrP vil forby hijab i barnehagen, SFO og grunnskolen for å sikre barns frihet til full deltakelse i Norge.