Flerkoneri og proforma ekteskap

Forbud mot flerkoneri står for fall i Canada

Flerkoneri er forbudt i Canada, men nå kan en rettssak mot to polygame menn faktisk føre til at flerkoneri blir legalisert. Det hele i religionsfrihetens navn.

En skjellsettende rettssak er nettopp innledet i Canada, hvor en domstol i delstaten British Columbia skal ta stilling til polygami. Den offentlige anklager har besluttet å reise tiltale mot to mormoner, Winston Blackmore og James Oler, som har henholdsvis 19 og 2 koner, skriver Kristelig Dagblad.dk.

Polygami er forbudt i Canada, og mormonkirken oppga flerkoneri allerede i 1890. Men herrene Blackmore og Oler tilhører den fundamentalistiske Jesu Kristi Kirke av de Siste Dagers Hellige, som i sin ekstremisme har brutt ut av mormonkirken nettopp få å kunne fortsette praksisen med flerkoneri. Anklageren har tiltalt dem for å sette en stopper for flerkoneriet.Men flere juridiske eksperter mener at resultatet kan bli det stikk motsatte, da det kan det føre til en legalisering av polygami i Canada.

– En rettssak vil formodentlig resultere i at forbudet mod polygami oppheves, fordi det vil bli kjent forfatningsstridig, sier forhenværende høyesterettsdommer Allan McEachern.

På rettssakens første dag erklærte de tiltalte seg uskyldig. De henviste nettopp til at den canadiske forfatningen garanterer deres religionsfrihet, der de påpekte at flerkoneri er en del av deres religion. I tillegges forventes det at de vi vise til at canadisk lov tillater for eksempel homofile ekteskaper. I det øyeblikk rettspraksis anerkjenner andre ekteskapelige konstellasjoner enn den tradisjonelle ektemann og hustru, er der ingen grunn til å forby andre utradisjonelle ekteskapsformer, argumenterer deres advokat Blair Suffredine.Anklageren argumenterer derimot med at polygami er i strid med likestilling mellom kjønnene, da det kun er mannen som kan ha flere koner. Rettsaken anses som en testsak for hvor grensene for den forfatningsgaranterte religionsfriheten går, og mer presist for balansen mellom likestilling mellom kjønn og religionsfrihet. Spørsmålet er så om den Canadas Menneskerettscharter for Friheter og Rettigheter, som er en del av den canadiske forfatning, gir likestilling forrang for religionsfriheten, hvis de to prinsipper er i konflikt med hverandre.Beverley Baines, jurist og leder av Center for Kvinnestudier ved Queens University i delstaten Ontario, mener det er ønsketenkning.

– Man kunne likeså godt hevde at noen kvinner fratas deres økonomiske uavhengighet ved å bli hjemmeværende husmødre, men det blander domstolene seg jo ikke i. I tillegg overser man at også kvinner har rett til religionsfrihet, sier Baines.

Saken forventes å bli ført helt til den canadiske høyesterett.