Æresdrap og æresrelatert vold

Tusenvis sliter under ”æreskulturen”

En ny undersøkelse i Sverige avdekker at over 4.000 tenåringsjenter bare i Stockholm lever i en såkalt ”æreskultur”, en kultur som strider mot svenske lover. Tallene er mye høyere enn hva man hadde forventet.

Det er Stockholms universitet som står ansvarlig for undersøkelsen. Over 2.000 av Stockholms og forstedenes niendeklassinger har besvart et enkelt spørreskjema.

Nesten en fjerdedel, 23 prosent, av jentene oppgir at det forventes av dem at de skal være jomfru inntil de gifter seg, og de får ikke ha noen kjæreste. 16 prosent av jentene oppgir videre at de heller ikke får ha gutter som venner og/eller at de ikke selv får bestemme hvem de skal gifte seg med.

Ungdommene har nesten uten unntak innvandrerbakgrunn. De forteller at de opplever at de ikke får lov av foreldrene å ha samme hverdag som jevngamle svensker. Blant annet har de strengere rutiner for når de må være hjemme eller at de ikke får lov å delta på klasseturer.

Syv prosent av jentene og tre prosent av guttene svarer at de utsettes for den alvorligste formen for undertrykking; krenkelser, trusler og vold.

– Det är inte tillåtet i Sverige för vuxna människor, inte ens för föräldrar, att hindra barnen från att leva fullständiga liv, självständiga liv, sier Ulf Kristersson (M), socialborgarråd i Stockholm, till SVT:s rapport.

Kristersson legger til at det er kjent i Sverige at problemet eksisterer, men at resultatet av undersøkelsen viser at det er verre enn han trodde.