Innvandring

Steinar Lem: Først nå er han fri

Steinar Lems frislipp av sine meninger om innvandringen og islam på rights.no, har vakt oppmerksomhet. Dagbladet.no har intervjuet Lem etter å ha lest innlegget hans hos oss. Lem forteller at han ikke kunne nytt godt av ytringsfriheten vi teoretisk sett har i Norge, hvis han fremdeles var frisk og i jobb i Fremtiden i våre hender (Fivh). Han håper likevel at hans ærlige ytringer blir raust tatt imot av Fivhs medlemmer: ”Hvis jeg hadde skrevet dette tidligere hadde jeg fått sterke reaksjoner, og mange ville meldt seg ut, sier han. Nå tror jeg medlemmene er rause nok til å gi meg friheten,” sier Lem til Dagbladet.no.

Hege Storhaug, HRS

Det er et grelt paradoks: En person med en slik eklatant taleførhet og et slikt stort frisinn som Steinar Lem, har ikke vært fri likevel. Først da han fikk kreftdiagnose med dårlig prognose, kunne han slippe tankene sine om innvandringen, norsk kultur og islam ut i full offentlighet.

Da vi leste den oppsiktsvekkende åpne kronikken til Steinar Lem i Aftenposten.no , der han kort nevner at innvandringen må ”kraftig begrenses”, grep vi sjansen og utfordret Lem til å skrive et innlegg for oss med dette som utgangspunkt. Lem tok utfordringen på strak arm. For Lem handler standpunktet om å bevare umistelige verdier som ytringsfrihet, kvinner og menns like stilling, og homofiles rettigheter. Norsk kultur og vårt verdigrunnlag er rett og slett verneverdig.

Vårt håp er at Lems utviste mot og kritiske fornuft, vil være en fødselshjelper for de lange rekkene av likesinnede – som er innestengte grunnet frykt for utstøtelse.

Merknad: I Dagbladets tittel heter det: ”Mener norsk kultur er truet av muslimer.” Vi mer enn antar at Steinar Lem mener som oss at tittelen burde vært formulert slik: ”Mener norsk kultur er truet av islam”.

Steinar Lem om innvandringens konsekvenser i Dagbladet.no