Islam

Muslimer i media

Mange reagerer på nyhetsbildet for tiden. Ikke sjelden er det en overvekt av innvandringsrelaterte saker som dominerer nyhetsbildet, og ikke sjelden kan disse igjen relateres til islam, eller kanskje rettere sagt: til muslimer. En som ha reagert på dette er Michael Blümlein. Han har samlet en del stoff om eller av muslimer som har vært publisert i Aftenposten de siste årene, og gjort seg noen tanker. Aftenposten er ikke interessert i å publisere dette, så vi har gitt Blümlein anledning til å formidle sine tanker her på rights.no.

Av Michael Blümlein, Kolbotn

Jeg har funnet frem en av mine avisutklippspermer og plukket ut noen artikler fra de siste års utgave av Aftenposten, om og fra muslimer. En del artikler har virkelig gledet meg, mens andre har gitt grunn til bekymring.

Det bør være viktig for oss samfunnsborgere også å få frem skyggesidene ved innvandringen, særlig med hensyn til at absolutt de fleste asylanter som vi nå tar i mot er muslimer.

Det har vært hevdet at bare et mindretall av muslimene praktiserer islam aktivt og at samfunnet vårt dermed ikke, eller i liten grad, er berørt av deres spesielle livsstil og tro. Statistisk sentralbyrå (SSB) har foretatt en undersøkelse som viser at for eksempel 60 prosent av pakistansk ungdom med innvandrerbakgrunn anser religion som svært viktig i sitt liv. Det fremkom her at viktigheten av religion på en skala fra 1-10, plasserer seg på 9. For eldre pakistanskfødte innvandrere viser undersøkelsen noenlunde samme resultat. (Aftenposten 22.05.08)

I det følgende skal jeg gjengi overskrifter, undertitler eller utsagn fra muslimer – alt hentet fra Aftenposten de senere år. Denne fremstillingen gir naturligvis ikke alltid et helt korrekt bilde, men allikevel får vi et visst inntrykk av deler av det muslimske miljøets tenkemåte og handlinger:

Imam Nehmat Ali Shah i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskée er politianmeldt, for angivelig å ha fremsatt drapstrusler. (04.10.02)

Menigheten Islamic Cultural Centre Norway, som har 2500 medlemmer, argumenterer sterkt for flerkoneri. (11.01.04)

Zahid Mukhtar, leder Islamsk Råd Norge: ”Jeg forstår at en slik hendelse som drapet på van Gogh kan forekomme etter en provokasjon av den typen som her fant sted.” (19.11.04)

En av Pakistans mest innflytelsesrike religiøse politikere, Qazi Hussain Ahmed, som er varm tilhenger av bin Laden, er invitert av Islamic Cultural Center. (09.08.04)

Muslimer i Norge aksjonerer for strengere håndhevelse av blasfemiparagrafen i straffeloven. I går kunne de overrekke 10 000 underskrifter til Stortingets justiskomité. (06.10.04)

Forstander i Det islamske forbund i Oslo, Basim Ghozlan, er åpen for dødsstraff for drap i Norge. (16.09.05)

Imam Ikram Jilani mener at muslimske menn kan slå sine kvinner om de er utro. (09.11.05)

Imam Hafiz Mehboob-ur-Rehman på spørsmålet ”Beskriv deg selv med tre ord?” – Jeg elsker Allah. (10.02.06)

Delegasjonen fra Islamsk råd og Mellomkirkelig råd i Norge møter i dag Yusuf el-Qaradawi, en islamsk teolog kjent for sitt forsvar for selvmordsbombere. (14.02.06)

Mohammad Azhar, student: ”Hvorfor ikke legge frem et mer velbalansert syn, slik at folk selv kan bedømme denne personen som 1,5 milliarder muslimer setter høyere enn sine egne liv?” (25.02.06)

Mange muslimer støtter imamene som betviler at muslimer sto bak terroraksjonene 11. september. (15.09.06)

Jeg tror ikke at muslimer har ressurser eller egenskaper til å utføre angrepene 11. September 2001, sier imam Hafiz Mehboob-ur-Rehman. Flere norske imamer støtter ham. (14.09.06)

Attiq Ahmad Sohail: ”Hvis det er et brudd på dyrevernloven, bør den vike for muslimenes grunnleggende behov.” (04.09.07)

Iran praktiserer dødsstraff for homofili, og under debatten var Alis (styremedlem Asghar Ali i Oslo Arbeiderparti – min anm.) kommentar til dette følgende: ”De er sjiamuslimer. Jeg vil ikke ta stilling til det, for jeg vet ikke hva de begrunner disse lovene med.” (09.11.07)

Lederen i Islamsk Råd Norge har sammen med over 25 imamer skrevet under på en erklæring om at kyllingene i Norge og Sverige ikke er slaktet på islamsk vis. (21.11.07)

Islamsk Råd Norge vil ikke ta avstand fra dødsstraff for homofili, slik det praktiseres i Iran. (20.12.07)

PST har gjennomført ”bekymringssamtaler” med en rekke menn som har kontakt med ekstreme islamistiske miljøer i Norge. (15.02.09)

Bevæpnet med en cricketkølle, en hammer, flere balltre og kniver gikk fire personer til angrep på fire andre i en moské for å ta hevn etter en voldsepisode. (27.10.08)

Smuglersigaretter, smuglerkjøtt, narkotika og våpen ble funnet i en moské i Oslo sentrum.(20.02.09)

Ambreen Pervez og Farah Khan: Det å bære hijab er en befrielse for de fleste jenter og en frigjøring i seg selv. (01.03.09)

Masseslagsmål i moské i Trondheim. (07.03.09)

Når man ser på denne sammenstillingen av avisoverskrifter, undertitler eller utsagn fra muslimer, blir i hver fall jeg nokså betenkt. Hvordan kan imamer og vanlige muslimer med slikt tankegods bli en del av det sekulære, liberale og humanistiske norske samfunnet? Det finnes heldigvis sekulære muslimer som for eksempel Walid al-Kubaisi, Sarah Azmeh Rasmussen og Shakil Rehman som gir meg håp.

Det er ikke uvanlig at vi leser i avisene om kriminelle handlinger begått av fjernkulturelle mennesker. Når vi ser på statistikk over straffede personer i Norge i 2002 fra SSB (tall fra senere år er ikke publisert), finner vi at mennesker fra muslimske land er betydelig overrepresentert i forhold til andre innvandrere. For eksempel er folk fra Irak og Somalia tre ganger så ofte straffet som folk fra India, eller seks ganger så ofte som folk fra Vest-Europa.

Det som går igjen i en del muslimers argumentasjon, når kriminelle eller uakseptable handlinger bringes på banen, er at dette ikke har noe med religionen deres å gjøre. På den andre siden sier de samme personene at islam ikke bare er en religion, men en livsstil.

Det finnes sterke krefter blant norske idealister (særlig på venstresiden) som gjerne ser at flere av de ca. 16 millioner flyktninger i verden tas i mot av Norge. Vi vet at de fleste av dem kommer fra muslimske land, og ofte med et middelaldersk tankegods som ballast.

Er det noen som tør utrede konsekvensen av slik innvandring?