Innvandring

Høyres grasrot gleder

Østfold Høyre har sendt oppsiktsvekkende forslag til landsmøtet helgen 6. - 8. mai. Østfold vil stramme inn på henteekteskap, krever bestått språk- og samfunnstest for å oppnå statsborgerskap, knytter kontantstøtten til norsk statsborgerskap, og fylkeslaget vil at skolegang for barn utenfor EU og Oseania skal forhåndsgodkjennes. Det bygger seg opp til et viktig landsmøte i Høyre, der særlig kvinner og barns menneskerettigheter endelig vil tas mer på alvor.

I forrige uke vedtok Østfold Høyre innspill til moderpartiets landsmøte neste helg. Innspillene er oppsiktsvekkende progressive – og i HRS sin ånd:

Høyre vil innføre krav til bestått språk- og samfunnskunnskapstest for å oppnå statsborgerskap. Kontantstøtten knyttes til statsborgerskapet, noe som vil løfte langt flere innvandrerkvinner inn i samfunnet.
Høyre vil opprette et individbasert nasjonalt register over grunnskoleelever, kombinert med ny kategori i Folkeregisteret – Midlertidig utflyttet – for å ha kontroll med hvilke grunnskolebarn som er hvor.
Foreldre må søke forhåndsgodkjennelse av skolegang (grunnskolen) i utlandet, og skolegangen må innfri kravene som ligger i vår opplæringslov.
Høyre initierer en utredning av hvordan helseundersøkelser, det vil si «klinisk observasjon av alle barns kjønnsorgan» kan innføres i Norge, for å forebygge og avdekke kjønnslemlestelser; hvordan foreldre kan ansvarliggjøres og om undersøkelsene bør være obligatoriske.Det nedfelles i lov om kjønnslemlestelser at det er meldeplikt når kjønnslemlestelser avdekkes.

Østfold Høyre vil også ta radikale grep i asylinnvandringen, ettersom nesten alle asylsøkere kommer til Norge uten identifikasjonsdokument, og et ukjent antall besøker hjemlandet mens de er asylsøkere eller etter at de har fått opphold på humanitært grunnlag:

Høyre vil opprette en ordning med internering av asylsøkere som ikke kan identifisere seg ved ankomst, inntil de identifiserer seg og får behandlet søknaden.
Asylanter og personer med opphold på humanitært grunnlag som reiser tilbake til landet de flyktet fra mister grunnlaget for asyl og oppholdstillatelse.
Asylsøkere som interneres skal få nødvendig helsehjelp, herunder psykiatrisk hjelp. Barn skal spesielt skjermes og ivaretas.

I Politisk kvarter i NRK P2 i dag morges var ”opprøret” i Østfold Høyre til debatt. I studioet deltok Høyres fylkestopp i Østfold, tidligere sosialminister Ingjerd Schou, Venstres Rita Sletner, og FrPs Per Sandberg.

Schou tok på autopilot avstand til FrP, det vil si at politikken og debatten innen innvandringsfeltet ikke skal føres ”på FrPs prinsipper”, og den såkalte ”Jern-Erna” ble fremhevet som et forbilde.

Vel, ”Jern-Erna” var ikke interessert i å ta i innvandringspolitikken som statsråd under Bondevik, men hun brukte jernet ensidig på flyktninger og asylsøkere. Dette blant annet ved at hun overså fullstendig at langt de fleste fikk opphold i Norge på familieetablering, en ordning som vi vet utnyttes, ikke minst overfor unge herboende som benyttes som levende visum. Hun var heller ikke interessert i å gjøre noe for barn og unge som forsvinner fra Norge. Derimot var hun opptatt av å forhindre at det skulle komme flere kvoteflyktninger, dvs de som virkelig trenger opphold. Denne kvoten ble halvert fra ca 1500 til i overkant av 700 per år.

Det er dessuten merkelig hvis det er slik at meldeplikt ved avdekket kjønnslemlestelse defineres som ”FrPs prinsipper”, likeså 5-årsregelen som vil holde de unge i arbeid eller på skolebenken før de henter ny ektefelle utenfor EU, og at kontantstøtte, språk- og samfunnskunnskap knyttes til statsborgerskapet, hvilket utvilsomt vil løfte innvandrerkvinner inn i samfunnet. At FrP også støtter slike tiltak, må da ikke føre til at andre politiske partier ikke tør gi sin støtte til disse og andre tiltak. Det sentrale for politikerne, som tross er valgt for å styre Norge, må være at de identifiserer problemer og kommer med forslag til løsninger. Da nytter det heller ikke å skyve sentrale samfunnsutfordringer under teppet. I den forbindelse er det mer enn hyggelige at Høyres Schou fremhevet ”de glemte barna”, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap som forsømte områder, samt at det måtte settes et større fokus på plikter overfor innvandrere generelt.

Verken Schou, Sletner eller Sandberg ville på spørsmål fra programleder stipulere hvor mange innvandrere som kan komme til Norge de neste årene. Det kan tyde på at FrP har forlatt sitt ”1000-standpunkt”, da de tidligere har flagget 1.000 ikke-vestlige i året som en øvre grense for Norge. Det kan være at også de har skjønt at slike tallfestinger kan gå riktig så galt, hvilket ikke betyr at det ikke finnes en grense, noe Schou var inne på: Grensen går der kommunene ikke klarer å få innvandrerne til å bli delaktige samfunnsborgere. Som HRS har meldt tidligere har den ikke-vestlige befolkningen vokst 41 ganger mer enn resten av befolkningen de siste ti årene. Sandberg mente at vi trenger en ”kraftig pause”, samt at han påpekte at innvandringen ikke er økonomisk bærekraftig, blant annet med henvisninger til utredninger foretatt av den danske nasjonalbanken. Slike ”innvandrerregnskap” er som kjent som pest å regne i Norge. Både Schou og Sletner på sin side understreket at vi trenger innvandring, eller som Sletner sa det: ”På sikt vil vi trenge mange hender i arbeid.” Ja, det stemmer, men hvilke kostnader det medfører å hente arbeidskraft utenfra heller enn å utnytte egen, og la innvandringen gjennom henteekteskap fortsette på dagens høye nivå, nei, det konkretiserte ingen av debattantene.

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam, mener at Østfolds innspill er en ”protest” mot Høyres sentrale ledelse, som ”ikke har vært tydelige nok” i innvandrings- og integreringspolitikken, og at innspillet er uttrykk for ”frustrasjon” overfor velgerflukt blant annet på grunn av en utydelig innvandrings- og integreringspolitikk. Takvams noe underlige ”medisin” i dette tilfellet var rådet til Høyre om å heller selge seg ”på saker de kan” enn å kappløpe med FrP. Ja, ikke sant? Et politisk parti, som dessuten har som mål å være ledende, må jo ikke ta inn over seg realitetene i samfunnet og legge sin politikk opp deretter. Nei, kjør på med — skolepolitikk?

Minervas Jan Arild Snoen fikk også kommentere innspillene fra Østfold Høyre. Han mente at Høyre er i uttakt med velgerne sine. Snoen tror at Østfold kan få gjennom flere av forslagene sine, uten at vi fikk spesifisert hvilke forslag. Derimot har Snoen utvilsomt et godt poeng med at hvis Høyre ikke kommer i takt med egne velgere, så velger de seg et annet parti.

Vi kan slå fast at det ligger an til en bred innvandringsdebatt før Stortingsvalget 14.september.