Flerkoneri og proforma ekteskap

Flerkoneri florerer i Danmark

En fersk rapport viser at flerkoneri i Danmark er langt mer utbredt enn hva politikere og andre har trodd. Det samme er nok gjeldende for Norge. Men i Danmark avdekkes forholdene, og politikeren bretter opp ermene. Socialdemokratene foreslår at denne kvinneundertrykkingen skal møtes med utvisning, også fra dem som medvirker til flerkoneri, som imamer.

I en rapport om muslimske kvinners levekår, bestilt av nettopp avgåtte velferdsminister Karen Jespersen, forteller kvinner selv (og en imam) om omfattende flerkoneri i Danmark. Den danske konvertitten Jette Abou-Hawache, sier at hun personlig kjenner seks kvinner som lever i flerkoneforhold, melder jp.dk.

– Danmark har et problem, som politikere og myndigheder slet ikke har opdaget. Kvinderne i flerkone-ægteskaber er spærret inde enten fysisk eller psykisk, og det er kvindeundertrykkelse af værste skuffe. Der bør gøres noget for de kvinder, sier hun.

Tilsvarende oppfordring kommer fra en tidligere frivillig medarbeider ved Det Islamiske Trossamfund i København, Mohammed Selfati. Han kjenner selv fem til seks menn som har to eller flere koner, og han kjenner imamer som uten problemer vier menn til kone nummer to eller tre.

– Det er på tide, at det danske samfund gør op med den form for kvindeundertrykkelse, sier han.

Rapporten fra Velfærdsministeriets Ligestillingsafdeling om muslimske kvinners leveforhold i Danmark, er utarbeidet under ansvar av Tina Magaard, som er kjent som islamforsker.

– En af de interviewede imamer fortalte om, hvordan han havde viet mænd til kone nummer to. Det væsentlige for ham er, at det ifølge islam er lovligt for en mand at tage op til fire koner, sier konsulent og ph.d. Tina Magaard, som har redigert rapporten.

Flerkoneri kan i Danmark straffes med opp til tre års fengsel. Hvis kvinnen var uvitende om flerkoneriet, er straffen opp til seks års fengsel. Men dette holder ikke, mener Sosialdemokratene (S), regjeringspartiene og Dansk Folkeparti. Langt sterkere lut må til for å bli kvitt uvesenet.

– Vi synes, at man skal kunne udvise folk, der på nogen som helst måde medvirker til flerkoneri, sier Ole Hækkerup, leder for integreringsutvalg for S.

Dansk Folkeparti vil også ta fra imamer retten til å vie folk: Malene Harpsøe krever at imamer som vier en mann til flere koner, skal fratas vielsesretten, og imamer uten dansk statsborgerskap skal utvises.

Den nye ministeren overveier strengere lovgivning: Ifølge Ritzau oppfordrer likestillingsminister Inger Støjberg (V) imamene til å ta avstand fra flerkoneri, hvis de alvor med integreringen i Danmark. Samtidig påpeker hun at flerkoneri er ulovlig, og at det skal overveies om det er behov for ytterligere lovgivning.

I tillegg vil Støjberg ha en bedre kartlegging av kriminaliteten.

Også de konservative etterlyser kartlegging:

– Det er helt uacceptabelt, at vi oplever flerkoneri i Danmark. Derfor opfordrer vi ministeren til at udarbejde en handlingsplan, så vi først og fremmest kan få afdækket omfanget af det her problem. Vi må få afdækket, om de redskaber, vi har til rådighed nu, er tilstrækkelige, eller om der skal nye tiltag til, sier Helle Sjelle, som er Integrations- og ligestillingsordfører for Det Konservative Folkeparti, til jp.dk.

HRS er overbevist om at omfanget av flerkoneri er vel så høyt i Norge som i Danmark. Særlig synes praksisen, som også i Norge er forbudt og derav kriminalitet, å være utbredt blant somaliere. Vi kan konkrete peke på menn som har inntil fire koner, og der yngste kone kunne vært hans barnebarn.

Å skulle kartlegge dette, er ikke enkelt. En pekepinn på flerkoneri er når muslimske kvinner etter norsk skilsmisse fortsetter å føde barn, og typisk oppgir at far er ukjent, eller at det ”var en glipp” mellom henne og eksmannen. Da er det all grunn til å tro at de fortsatt er gift etter sharia, og at mannen har ektet en kone til. I alle tilfeller der lite integrerte muslimske kvinner får barn utenfor ekteskapet, er det grunn til å undersøke om det ”er en mann i skapet”. Det oppfattes dessuten som en religiøs plikt i islam om å gifte seg. Voksne ugifte (etter norsk lov) muslimske kvinner på innsiden av miljøene er en indikasjon på flerkoneri. Men derfra til å avdekke konkrete tilfeller av flerkoneri er vanskelig uten en rekke ulike kontrolltiltak, herunder spaning. For man kan jo bare fortsette å si at ”det var en glipp”, samtidig som slike systematiske ”glipper” burde kunne være en indikasjon på at ikke hele sannheten er kommet på bordet. Videre finnes det nok en rekke koner, om de så er andre, tredje eller fjerde kone, som selv ikke er fornøyd med situasjonen. Mange av disse trenger ikke engang å være i Norge. Men i forhold til den norske statsborgerloven, som følger fars statsborgerskap, blir altså barna norske hvis far er norsk statsborger. Utvilsomt bør det tas flere grep.