Islam

Fjas fra Vogt

Kari Vogt opphøyes av Dagbladet.no til den øverste smaksdommeren i debatten om islam. Hun advarer mot hat – i forhold til islam. Svikter hennes kortidshukommelse fullstendig? Fikk ikke Vogt med seg Rajas orkestrerte sirkus i Litteraturhuset nylig, der Chisti fikk utbasunere sitt jødehat, med støtte fra Jonas Gahr Støre i ”ytringsfrihetens navn”?

Hege Storhaug, HRS

Kari Vogt skal definere i Dagbladet.no hva som er ”radikal islam” og bedømme våre politikeres kunnskap om fenomenet. Vogt lener seg på betegnelsen til PST, som tilsynelatende ikke er interessert i islamismens utfordringer overfor frihetsverdiene våre:

Spørsmålet dreier seg om hvilken betegnelse som er hensiktsmessig. Hvilken sosial virkelighet ønsker vi å beskrive? Hvem snakker vi om? Definisjonen PST bruker er enkel og anvendelig, sier Vogt til Dagbladet.Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har følgende definisjon på radikal islam: «Bevegelser som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske mål».

Etter å ha kritisert FrP – autopiloten slo altså inn – advarer Vogt mot ”hatsk tone”. Deretter står Danmark for tur: Debatten i Norge er blitt ”mer polarisert som i Danmark”.

Dit ønsker vi oss jo ikke, sier Vogt og avslutter:

– Hvis vi får en stadig mer hatsk og uforsonlig tone, er vi nok inne i en utvikling som ingen er tjent med. Men vi er ikke der ennå.

Kan Vogt vise til konkrete utspill i seriøse medier som er hatefulle overfor islam generelt, og muslimer spesielt? Kan Vogt forklare oss hva hun tenker om islamistiske ikke-voldelige bevegelser, som er de største ideologiske bevegelsene i dagens Europa? Er det for Vogt ikke ekstremt å sette Allah og sharia over demokrati og FNs menneskerettighetserklæring?

Er ikke Vogt bekymret over jødehatet fra en seriøs talerstol, med en utenriksminister som forsvarer av det frie ordet?

Dagbladet skulle antakelig plassere skapet, men endte i rotekottet – nok en gang.