Ytringsfrihet

Danske muslimer vil ha ytringsfriheten innskrenket

En meningsmåling som DR har fått utført, viser at et flertall av de danske muslimene vil ha ytringsfriheten innskrenket. Et flertall ønsker også at det skal være forbudt å kritisere religioner. Dette står i skarp kontrast til holdningene til medborgerne av dansk opprinnelse.

Meningsmåling, som Capacent har foretatt for DR, er utført blant 523 representative utvalgte, danskboende muslimer. Den avdekker at 64 prosent av muslimene mener at ytringsfriheten i visse tilfeller bør innskrenkes, mens 55 prosent mener at det bør være forbudt at kritisere religioner, rapporterer jp.dk.

Dette tilsier at de danske muslimenes holdninger til ytringsfriheten og kritikk av religioner er i skarp kontrast til de danske velgernes holdninger. For i samme meningsmåling har et representativt utvalg av den danske befolkningen tatt stilling til de samme spørsmål. 10 prosent av danskene sier at ytringsfriheten i visse tilfeller bør innskrenkes, mens 20 prosent av danskene mener at det bør være forbudt å kritisere religioner.

Samtidig er det store variasjoner mellom muslimer og den danske befolkningen innenfor kategoriene. For mens 25 prosent av muslimene er ”helt enig” i at ytringsfriheten i visse tilfeller bør innskrenkes, sier bare 1 prosent av danske det samme. 39 prosent av muslimene sier seg ”enig”, mot 9 prosent av danskene. 10 prosent av både muslimer og dansker sier ”verken enig eller uenig”. 11 prosent av muslimene er ”uenig”, mot 29 prosent av danskene. 3 prosent av muslimene er ”helt uenig”, mot 39 prosent av danskene. 11 prosent av muslimene ”vet ikke”, mot 0 prosent av danskene. I tillegg ville ikke 2 prosent av muslimene svare, mot 0 prosent av danskene.

27 prosent av muslimene er ”helt enig” i at det skal være forbudt å kritisere religioner, så svarer bare 2 prosent av danskene dette. 28 prosent av muslimene er ”enig”, mot 8 prosent av danskene. 8 prosent av muslimene er ”verken enig eller uenig”, mot 11 prosent av danskene. 11 prosent av muslimene er ”helt uenig”, mot 45 prosent av danskene. 2 prosent av muslimene ”vet ikke”, mot 1 prosent av danskene. I tillegg ville 1 prosent av muslimene ikke svare, mot 0 prosent av danskene.

Muslimenes holdninger til ytringsfrihet og religionskritikk innebærer derimot ikke at de er motstandere som sådan av demokratiet. 72 prosent av de danske muslimene sier seg helt enige eller enige i at ”et demokrati kan ha problemer, men det er bedre enn andre styringsformer.”

Meningsmålingen viser også at det ville vært et massivt rødt flertall i Folketinget, hvis danske muslimer alene skulle valgt. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten ville til sammen fått 83 prosent av stemmene. Men den store majoriteten velger seg Socialdemokratiet, som alene kunne regjere med hele 58 prosent av stemmene. Samtidig ville de nåværende regjeringspartier stort sett bli utslettet: Venstre ville fått 5,7 prosent av stemmene og de konservative knappe 1,1 prosent. Dansk Folkeparti ville oppnådd 4,7 prosent av stemmene.