Skilsmisse

Mulig lyspunkt fra Saudi-Arabia

En åtte år gammel saudisk jente ble nektet skilsmisse like før julen 2008. Jentas fraskilte mor anket dommen, og vant frem. Saken skal nå tilbake til første instans domsinstans for ny vurdering. Menneskerettighets-organisasjoner ser denne foreløpige seieren som et tegn på at den barbariske tradisjonen med å gifte bort jentebarn til (typisk) godt voksne menn, kan bekjempes.

I desember meldte rights.no at jentas forsøk på å bli skilt, ble avvist av saudisk domstol, hvilket betydde at ekteskapet ble anerkjent som gyldig. I da melder VG Nett at jentas mor anket saken til en såkalt ankedomstol, og fikk medhold. Dette betyr at saken sendes tilbake til første domsinstans, der dommeren skal vurdere om han vil opprettholde eller avvise at ekteskapet er gyldig.

Jenta ble giftet bort av faren av økonomiske årsaker. Menneskerettighetsaktivister ønsker at Saudi-Arabia innfører en ekteskapslov som beskytter jenter mot barneekteskap. Ekteskapsalderen ønskes håndhevet til 17 år for jenter og 18 år for gutter.