Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse: Anmeldelser og siktelser

På oppfordring fra flere journalister, har HRS laget en oversikt over anmeldte saker om kjønnslemlestelse. Den første anmeldelsen, og påfølgende historiske siktelse av et gambisk ektepar, leverte HRS i august 2005 til Oslopolitiet. Den siste anmeldelsen leverte vi fredag 27.februar 2009, som omhandler et somalisk ektepar et sted sør i Norge.

2005: Historisk varetekt. HRS anmelder to ektepar av gambisk opprinnelse. Den ene familien har dumpet fire av døtrene i Gambia, som vi oppsøkte sommeren 2005. Ytterligere to døtre i Norge ble så undersøkt på politiets initiativ sommeren 2007, og en datter på fem år konstateres lemlestet. Faren til de fem lemlestede jentene varetektsfengsles.

2005: Sommel og barnevernet torpederte saken. Ytterligere et gambisk forelderpar ble anmeldt av oss i august 2005, for mistanke om utført lemlestelse av en datter. Saken ble lagt på vent i skuffen hos Oslopolitiet i om lag to år (!), og da politiet oversendte den til barnevernet, ble jenta undersøkt og konstatert lemlestet og med behov for operativt inngrep. Barnevernet rapporterte ikke tilbake til politiet, og saken ble foreldet.

2008: Kommer tiltale. I desember anmeldte HRS en somalisk mor for lemlestelse av datteren sommeren 2008. Saken er fortsatt under etterforskning hos Oslopolitiet (korrigert 24.mars. I forrige versjon skrev vi at det var tatt ut tiltale, hvilket var feilinformasjon gitt HRS).

2009: Grov voldssak. I januar anmeldte HRS en somalisk far for lemlestelse av datteren på ca 10 år sommeren 2008. I tillegg ble han anmeldt for grov vold, tvangsekteskap av en annen datter, samt å nekte kone og barn integrering. Familien bor i Hønefoss. Ifølge politiet, blir det tiltale i saken, men per i dag vet vi ikke om tiltalen inkluderer kjønnslemlestelse, selv om det er konstatert lemlestelse. Det springende punktet kan være å dokumentere at det skjedde etter bosetting i Norge.

2009: Inkludert barneekteskap. I slutten av februar anmeldte vi et somalisk ektepar for mulig kjønnslemlestelse av datter på om lag 13 år, samt for å kunne ha giftet bort datteren senvinteren i fjor. Saken er nylig anmeldt, og av hensyn til politiets etterforskning, kan vi på nåværende tidspunkt ikke gi utdypende informasjon.

I tillegg kjenner vi til at Oslopolitiet arbeider med en annen sak om kjønnslemlestelse blant somaliere fra i fjor. Denne anmeldelsen står ikke HRS bak, men vi har forstått det slik at det blir tiltale i saken.