Kvinner og likestilling

Jenter bli antastet av asylsøkere

— At jenter føler seg utrygge og blir antastet av asylsøkere i Farsund er et kjempeproblem, sier Jens Albrektsen i ungdomsrådet og får støtte av de andre medlemmene. Problemet er nå blitt så stort at de velger å løfte det frem for de politiske ansvarlige i kommunen, til tross for at de skjønner at det kan skape overskrifter.

Slike tilstander vil vi ikke ha i Farsund, var omkvedet da ungdomsrådet møttes i går for å snakke om den kontroversielle uttalelsen de har kommet med om at jenter i Farsund føler seg utrygge på grunn av asylsøkeres oppførsel. Mange opplever å bli forfulgt, klådd på, truet og trakassert, skriver Farsund Avis.

— Dette var en sak vi måtte ta opp på bakgrunn av flere henvendelser. Vår plikt er å bringe saker videre som angår ungdom. Vi er ungdoms talerør, sier ungdomsrådets leder, Merethe Djøseland.

De som var tilstede på møtet bekrefter at det er snakk om flere konkrete hendelser der jenter er bitt utsatt for krenkende oppførsel fra unge mannlige asylsøkere.

Et tilfelle skal ha blitt anmeldt i høst, men saken ble henlagt etter kort tid på grunn av bevisets stilling. Lensmann Kåre Unhammer opplyste derimot til Farsunds Avis onsdag at han ikke kjenner til saken.

Sekretær og voksenperson for ungdomsrådet, Anne Louise Kaalstad bekrefter at det i ungdomsrådets møte også kom fram taushetsbelagte opplysninger om flere konkrete episoder. De avviser at det er snakk om rykter eller overdrivelser.

Ungdomsrådet har nå bedt politikere, politi og administrasjon i Farsund om å gripe fatt i saken og få slutt på disse tilstandene. Voksenpersonene i Ungdomsrådet understreker at for de unge jentene som utsettes for trakassering, så er det et sårt og vanskelig tema.

— De tenker ikke på å anmelde slikt, og dessuten er mange av asylsøkerne vanskelig å peke ut for dem. De er redde for å gå i byen på kveldstid. Det er realitetene. Og derfor er det ikke lett å følge anbefalingen om å gå til politiet.

— Vi vet at foreldre nå velger å kjøre jentene sine til og fra steder hvor de tidligere hadde latt dem spasere, forteller Kaalstad.

Jentene er også redde for å henvende seg til politiet eller å få andre voksne til å ta affære, de frykter at de som trakasserer dem skal hevne seg. Ungdomsrådet anbefaler heller ikke at jentene skal etterkomme et råd om å prøve å ta bilder med mobilen vedkommende som trakasserer.

At det blant asylsøkerne i Farsund finnes dem som har et annet kvinnesyn enn det jentene i byen er vant til, er utvilsomt.

— Men det er jo ingen unnskyldning. Vi skal jo ikke godta slik oppførsel av den grunn, mener Albrektsen i Ungdomsrådet.

Jentene påpeker at også norske gutter gjør tilnærmelser, men det er enkelt å be dem slutte — og det blir godtatt. Men for beboerne i mottaket er holdningen annerledes, de kan finne på å slå dem på rumpe, og kanskje det verste: virke aggressive og følge etter dem når jentene forsøker å avvise dem. At også voksne kvinner i Farsund fra i sommer har begrenset sin livsutfoldelse etter sjikane og truende atferd fra asylsøkere, samt at flere saker er blitt anmeldt og registrert hos politiet, — gjør at de unge jentene tar dette alvorlig.

Medlemmene i ungdomsrådet vet ikke om det dreier seg om dårlig oppførsel, eller om atferden jentene opplever er straffbare. Men at problemet bunner i store kulturforskjeller og til tider misforståelser, er det ingen tvil om.

— Uansett, jeg mener det har skjedd mer enn nok til at vi må ta dette på alvor. Vi skal ikke måtte risikere at langt alvorlige hendelser må skje før vi reagerer og politiet tar tak i dette problemet, sier Albrektsen.

Samtidig understreker Ungdomsrådet at dette ikke handler om rasisme:

— Vi er ikke rasister — absolutt ikke. Det handler overhodet ikke om det. Hvis vi gjør noe galt overfor dem, ønsker vi å få beskjed, er rådets leder sitt klare budskap.

Ungdomsrådet forteller at saken har vært vurdert nøye, men har konkludert med at det er deres plikt å våge og gå videre med problemet der det hører hjemme – hos kommunale myndigheter, politikere og politi.