Islam

Jaglands blasfemiske spagat

Torbjørn Jagland deltok i religionsdebatten til NRK/Aftenposten mandag 16.mars. Antakelig i sin iver etter å få Tyrkia med i EU og sin søknad etter toppjobb i samme organ, rotet Jagland det til for seg selv. Ved flere anledninger gikk det så galt i hans islampåstander at det endte i blasfemi - fra et muslimsk ståsted. Hege Storhaug fikk 1100 tegn i Aftenposten til å påpeke Jaglands pinlige påstander.

Hege Storhaug, publisert i Aftenposten 20. mars 2009 (ikke tilgjengelig på nettet)

Jaglands blasfemiske spagat

Som Stortingspresident forventes et visst faglig nivå av Torbjørn Jagland, særlig i kulturkampen som seiler opp grunnet islam. Islam har ikke opplevd opplysningstiden, først og fremst på grunn av guddommelig juss (sharia). Under Aftenpostens religionsdebatt 16. mars, utviste Jagland samme mangel på opplysningens ånd, og det endte i blasfemi fra et muslimsk ståsted.

Jagland påstod at Tyrkia reformerer islam og ”påviser at sharialovgivning ikke har noe med islam å gjøre”. Tyrkia ”går gjennom hadith” (Muhammeds ord og handlinger), og viser at hadith ”ble formulert i middelalderen” (MA), og de ”har ikke noe med islam å gjøre”. Derfor ”fjerner (Tyrkia) sharialovene fra hadithene” (!). Vel, sharia er bygget på hadith (og koranen), som var nedskrevet og gjennomtolket fra 600-1100-tallet. Hadith er guddommelig knyttet til islam.

Også kvinneundertrykkelse koblet Jagland til MA, og frikjente islam. De som mener noe annet, misbruker islam, mener han. I en tale i Mekka i 632 sa Muhammed: ”Kvinnene står under dere som krigsfanger og har over seg selv ingen makt.” Kilde: Al-Waqidi.

Hvem misbruker islam?