Politikk

Høyre-koden er knekt

Høyre raser nedover på den ene meningsmålingen etter den andre, nå sist i helgen med et bunnivå så langt på 11,5 prosent. Etter siste tids verdidebatter knyttet til islam, og dermed også innvandring og integrering, er Høyres sviktende oppslutning ingen vanskelig nøtt å knekke. Høyre fremstår som tannløs, holdningløs, slapp og ignorant i forhold til innvandringens konsekvenser, og med grell mangel på solidaritet med ofrene for æreskultur og islam. Et eklatant eksempel på påstanden er et ferskt intervju hos Minerva.as med innvandringspolitisk talsperson Bent Høie. For Høie er eksempelvis gettoer helt ok - uten at han gjør et eneste forsøk på å problematisere hvilke konsekvenser gettoer har for kvinner og barns menneskerettigheter. Høyre bør ta et radikalt oppgjør med sitt menneskesyn og reise verdidebatten internt. Et parti som løfter individualismens fane høyt med den ene hånden, og multikulturens fane vel så høyt med den andre hånden, er og forblir en ”schizofren røre”.

Hege Storhaug, HRS

Høyre trenger med all tydelighet bistand. Bistand til å justere kursen på ei skute med et begredelig menneskesyn. Neste gang Høyre prøver å slå mynt på et visst annet partis menneskesyn (ja, jeg sikter til storebroren FrP), bør motpartens takling være kontant og nådeløs – og faktuell.Innvandringspolitisk talsperson Bent Høie (H) sier rett ut til Minerva.as at Høyre er positive til «parallelle samfunn». Den eneste bekymringen Høie gir uttrykk for ved parallelle samfunn, er av økonomisk art: «Ghettoisering er bare negativt hvis etnisitet og religion knyttes permanent til en sosial underklasse,» sier Høie. Dette er så typisk Høyre; det telles kroner, og telles kroner, akkurat som Erna Solberg gjorde da hun satt ved roret (om enn at hun regnet feil, for den mest kostnadskrevende innvandringen er familiegjenforening fra ikke-vestlige land, som ikke Erna ville røre – antakelig etter ”gode råd” fra Afshan Rafiq, viss lojalitet man må kunne stille spørsmål ved: er den ”hos sine egne potensielle velgere” eller hos den norske statens bærekraft?).Ikke med ett eneste ord problematiserer Høie gettoens vesen; nemlig at opprinnelseslandets verdier, holdninger og praksiser, dermed videreføres her – på bekostning av enkeltindividets menneskerettigheter. Jeg kan nevne et par «utfordringer»: tvang i alle dens ulike uttrykk, og tradisjonsbestemte overgrep av de verste slagene.Det er ikke første gang vi i HRS forskrekkes over Høyres manglende empati med ofrene for æreskultur og islam. Høyres kulde er blitt partiets varemerke i innvandringspolitikken. Dette merker folk seg. For folket tåler dårlig overgrep mot kvinner og barn. Folket er nemlig oppdratt i likeverd og solidaritet med de sårbare, tanker og holdninger vi har fått inn med morsmelken.Bent Høie scorer nok et selvmål når han sier at «det er bare et spørsmål om tid før islam blir en positiv del av det vestlige samfunn». Igjen, folket har tydeligvis fulgt bedre med i timen enn Høyre. Først: Høie forklarer ikke hvordan islam kan bli en positiv del av vårt samfunn (og hvordan skal religion, dertil den mest repressive verdensreligionen, kunne bidra med verdier som kan løfte samfunnet vårt ytterligere i en positiv humanistisk og vitenskapelig retning?). Lite hadde dog vært mer hyggelig om positivt bidrag fra islams side hadde vært en mulig realitet i fremtiden. Men i hvilke samfunn i dag og historisk har islam i seg selv gitt folk frihet fra undertrykkelse og overgrep? I hvilke samfunn har islam ført til utvikling og velstand? Min påstand er at islam kun har fungert i møte med andre ideologier og tankesett, der islam ikke har hatt dominans. Fungert i den forstand at islams grunnleggende dogmatikk ikke har fått mulighet til å blomstre. Etter at de skriftlærde lukket bøkene på 1100-tallet, og dermed lukket døren til kritisk fornuft og nytenking, har den muslimske verden generelt ikke opplevd annet enn nedtur (jamfør FNs rapporter, «Arab Regional Human Development Report», i alt fire i sitt slag etter årtusenskiftet, som avkler tragedien i den arabiske ligaens 22 medlemsland). Man må kunne konstatere at Høie har tatt munnen svært full, og det er beklagelig at ikke Minervas journalist har fulgt tett opp med spørsmål som (kanskje) kunne avklart flere av Høies tanker om gettoer og islam.Høie postulerer også at menneskerettigheter er «universelle prinsipper som er like forenelig med islam som kristendommen og en hvilken som helst annen kultur». Dette er så kunnskapsløst at det rett og slett er pinlig. Har ikke Høie eksempelvis fått med seg OICs «menneskerettighetserklæring» fra Cairo 1990, der FNs menneskerettighetserklæring fullstendig underlegges sharia? Har ikke Høie forstått at islam og kristendommen er vidt forskjellige religioner, og at islams ømmeste akilleshæl er guddommeliggjort juss, sharia. For å nevne noe…Det interessante er også at Høyre og SV er i så godt som i tospann hva gjelder innvandrings- og integreringssynspunkt. Unntakene er flyktning- og asylpolitikk. Verdiene er derimot grunnleggende felles: full gass på den mulitkulturelle ideologien, som knuser individets frihet. Helt utrolig egentlig, at et parti som holder individualismens fane så høyt, forfekter vår tids verste gruppeideologi. Høie kan umulig ha fattet noe som helst av den ekstreme konformismen som tyranniserer individene i gettoene – også her i Norge (Furuset, Søndre Nordstrand, Fjell i Drammen, for å nevne noen områder. I tillegg har man eksempelvis klanene blant somalierne der makten har nær sagt full råderett over sine ”menige”). Som ei jente på 15 år. Hun ble lemlestet i Somalia på groveste vis julen 2007. Har hun meldt fra til politiet? Nei, selvsagt ikke, for lojaliteten er banket inn i så mange av disse barna, bokstavelig talt, lojalitet til både foreldre og klanen. Hennes taushet er symptomatisk for hvorfor den ”multikulturelle idyllen” fortsatt nærmest er fredet i hodene i Høyre og SV (og Venstre og KrF, og venstresiden i Ap).Høyre har sviktet durabelig. Det trengs kraftig lut over lang tid før partiet vil ha noen nevneverdig troverdighet på feltet.