Integrering og integreringspolitikk

FrP, sharia løgner og fortielser

Så blir det likevel Malmö-tur på FrP. I morgen drar en delegasjon på fire personer til området Rosengård, som mange hevder er Skandinavias mest mislykkede integreringsprosjekt. FrP har blitt latterliggjort etter at Siv Jensen hevdet at sharialover dominerer i Rosengård. Er Jensen på ”sharia-tur”, eller er det media og politikere som ”ikke ser skogen” fordi deres egne skylapper stenger for inn- og utsyn?

Hege Storhaug, HRS

FrP skal blant annet i møte med Malmö Islamic centre og byens integreringsmyndigheter, skriver Dagbladet.no

Vi tviler sterkt på om møtene vil gi FrP innsyn i den faktiske virkeligheten. Hvorfor skulle så skje, all den tid det er opplagt at shariapraksis er noe miljøene selv vet ikke vil møtes med akklamasjon av main-stream media og politikere? Men at sharia opererer i kulissene i Rosengård, er ikke vi i tvil om.

Fra politisk og andre hold har det likeledes nærmest kategorisk blitt tilbakevist at sharia opererer i Norge. Faktum et helt annet: sharia er i virke i Norge, særlig i private hjem og i moskeer. Å dokumentere omfanget vil nok aldri la seg gjøre, fordi de miljøene som benytter sharia, og da over norsk lov, har av åpenbare grunner lukket praksisen ute fra det norske samfunnet, og den indre justisen gjør at få rapporterer om faktiske forhold.

Hvordan praktiseres sharia? Sharia benyttes først og fremst knyttet til giftermål og skilsmisser, familielovgivningen, som er en grunnkjerne i islam. I moskeer i Norge kan menn således ekte flere kvinner, de kan sågar ekte jentebarn. I hvor mange moskeer dette er mulig, har ingen oversikt over.

Kvinner som skiller seg etter norsk lov, kan fremdeles være registrert gift i moskeen der ekteskapet ble inngått ved vigsel. Dette problemet tok Human Rights Service opp i 2003, og fikk Kommunalkomiteen på Stortinget til å pålegge regjeringen å gjøre nødvendige endringer i regelverk for å sikre kvinner skilsmisse også fra ektepakten basert på sharia. Også trygdekontor og krisesentre beretter om kvinner som etter sharia nektes skilsmisse. Dette er kvinner som anses som gift av egen familie og egen religiøs gruppe til tross for norsk skilsmisse, og kan derfor vanskelig gifte seg på nytt. Det anses som bigami, som er forbudt for kvinner i henhold til sharia.

Kjønnslemlestelse av jenter i Norge kan også settes i sammenheng med sharia (og andre forhold). I sunniislam er det fire lovskoler basert på sharia. Shafiskolen påbyr lemlestelse. Somaliere følger shafi-skolen, og dette har konsekvenser i forhold til hvor vanskelig det er for somaliere å ikke lemleste barna sine: Da bryter de med islams påbud, etter shafi-skolens tolkning.

Hvorfor så ytterst få muslimske kvinner gifter seg ut av egen religiøs gruppe, handler også om sharia. Å gifte seg med en ikke-muslim, er forbudt i henhold til klassisk og utbredt tolkning av sharia. Kvinnen vil anses som frafallen i tillegg, ettersom det er mannen i kraft av sitt kjønn som bestemmer hvilken religion familien følger. Altså vil aldri et muslimsk trossamfunn med vigselsrett vie en muslimsk kvinne med en ikke-muslim. Da må han først konvertere til islam.

I det offentlige rommet praktiseres også sharia muslimer mellom, det vil si at konservative krefter stempler jenter og kvinner som ikke bruker hijab som lovbrytere mot sharia, det samme gjelder jenter og kvinner som verdimessig integrerer seg og er fullverdige deltakere sosialt i samfunnet vårt.

Hvor mange jenter og kvinner som avspises med halvparten så mye arv som det motsatte kjønnet, i tråd med sharia, vet heller ingen. Det er grunn til å tro at det foregår.

Konklusjonen er: Norsk lov gjelder i det offisielle Norge, mens sharia gjelder i deler av det uoffisielle Norge. Det vil ikke noe offisielt besøksprogram avdekke, så også i Rosengård.