Islam

Flertallet mener radikal islam utgjør et problem

Ifølge en meningsmåling InFact har gjort for VG mener halvparten av Norges befolkning at radikal islam utgjør et problem i Norge. En fjerdedel mener at radikale islamske miljøer utgjør en reell terrortrussel mot Norge.

InFacts meningsmåling utført for VG tilsier at et flertall her i landet frykter såkalt ”radikal islam”.

51 prosent mener at radikal islam utgjør et problem i Norge, mens 26 prosent mener radikale islamske miljøer utgjør en reell terrortrussel mot landet i «ganske stor» eller «svært stor grad».

44 prosent sier de er enige i Siv Jensens utspill om at det foregår en snikislamisering av Norge, mens nesten like mange, ca 38 prosent, er uenige.

Blant Ap’s velgere sier 25 prosent seg enige i at det foregår en snikislamisering i Norge, mens 55 prosent ikke deler et slikt standpunkt. Målingen avdekker derimot at Ap er splittet i spørsmålet om radikal islam: 42 prosent av Ap-velgerne synes radikal islam utgjør et problem, mens 44 prosent ikke oppfatter det slik.

Når det gjelder hvem velgerne er mest enige med i innvandringsspørsmålet av FrP’s Siv Jensen og Ap’s Jens Stoltenberg, er befolkningen delt: Nesten 47 prosent er mest enige med Stoltenberg, mens 42 prosent er mest enige med Jensen. Her frenkommer det at 18,5 prosent av Ap’s velgere er mest enig med FrP-lederen.

Siv Jensen tolker målingen til at om lag halvparten av befolkningen støtter dem, mens partisekretær Martin Kolberg (Ap) mener den avdekker høyere tillit til Stoltenberg enn Jensen på dette feltet.

Det sies derimot ingenting om de spurte ble forelagt noen definisjon av ”radikal islam”. Noen vil ha det til at radikal islam bare er knyttet til dem som er villig til å vold som politisk virkemiddel, noe det knapt finnes noen enighet om. Ut fra svarene i meningsmålingene kan det tyde på at de spurte oppfatter ”radikal islam”-begrepet videre enn bare voldsbruk, da ut fra at hele 51 prosent oppfatter ”radikal islam” som et problem, mens ”bare” 26 prosent oppfatter det som en terrortrussel. Men uansett er det en pekepinn på at befolkningen ikke synes spesielt overlykkelig over den plass islam tar i det offentlige rom – uten at de dermed kan tas til inntekt for å mislike muslimer, slik som media til stadig prøver å koble sammen, godt hjulpet av noen muslimer som hevder seg såret og mobbet.