Innvandring

26 passasjerer søkte asyl

I dag landet et fly på Sandefjords flyplass fra Budapest. 26 av passasjerene søkte umiddelbart om asyl i Norge.

At Norge i økende grad er et attraktivt asylland, synes det å herske liten tvil om. Klokken 08:30 i dag landet flyet fra Ungarn, og om bord var to til tre familier, til sammen på 26 medlemmer, som alle øyeblikkelig søkte om asyl i Norge.

Ole Moen i politiet sier til Sandefjords Blad at de 26 ungarerne reiste på vanlig måte fra Budapest, og at de ba om asyl da de kom til Sandefjord Lufthavn Torp.

– Det er litt spesielt at det er så mange asylsøkere om bord på ett og samme fly, sier Moen.

Han forteller videre at samtlige av asylsøkerne ble fraktet med buss til Oslo, og der ble de tatt hånd om av Politiets utlendingsenhet (PU).Roar Hansen i PU sier ungarere som nå søker asyl i Norge vil komme inn under Hurtigbehandlingsordningen, som Stortinget vedtok i 2004. Det tilsier at de vil få sin asylsøknad behandlet innen 48 timer, idet man i utgangspunktet anser de som grunnløse asylsøkere.

– Under gjennomgangen av sakene vil det bli avgjort om søknaden vil få en vanlig behandling, sier Hansen.

Det gjenstår jo å høre deres historier, men det er vel liten tvil om at dagens asylsøkerpraksis begynner å bli en kostbar affære for Norge – i tillegg til at den undergraver asylinstituttet.