Islam

Uhyrlig av Per-Kristian Foss

Per-Kristian Foss (H) har mer enn antydet at det er paralleller mellom Siv Jensens (FrP) utspill om sharia i Norge, og mellomkrigstidens jødeforfølgelse. Til DagenMagazinet sier Hege Storhaug at Foss sin uttalelse er ”uhyrlig”. Hun påpeker det paradoksale at Foss slik stiller seg skulder ved skulder med Islamsk Råds Asghar Ali som ble sparket fra Ap fordi han ikke vil ta avstand fra dødsstraff for homofile. Storhaug påpeker også at HRS kan dokumentere at sharia praktiseres i Norge, dog av et ukjent antall muslimer. Sharia ses eksempelvis ved florerende flerkoneri, barneekteskap og muslimske kvinner som fortsetter å føde barn etter at de blir enslige forsørgere.

Til DagenMagazinet slår Hege Storhaug fast at ”De mest forfulgte i dagens Europa er jødene. Jødene er Europas nye jøder, og de forfølges særlig av muslimske menn”.

Utsagnet er et tilsvar til Høyres Per-Kristian Foss som påstår at ”Det har visse likhetstrekk med mellomkrigstidens frykt for andre minoriteter, i dette tilfellet jøder”. Uttalelsen falt i Politisk Kvarter i NRK P2, etter at Siv Jensen i helgen gikk ut mot det hun mener er et økende verdipress fra islam, definert som ”snik-islamisering”.

Storhaug mener Per Kristian Foss ikke kan ha fått med seg mye når han kommer med slike uttalelser.- Dette er å snu virkeligheten helt på hodet. Europas nye jøder er jødene, det – igjen. Det viser også rapportene fra EU-systemet. Den økende jøde-forfølgelsen i Europa er det i hovedsak muslimene som står bak. Det er virkeligheten, sier Hege Storhaug til DagenMagazinet.– Skulder ved skulder med AliHun sier Norge og Europa hvert eneste år bruker milliarder av kroner på å løfte muslimer inn i demokrati og frihetsverdier.- Vi bruker også et ukjent stort beløp på å beskytte muslimske jenter og kvinner fra forfølgelse fra muslimske brødre og menn. Når Per Kristian Foss stiller seg skulder ved skulder med Asghar Ali fra Islamsk Råd, blir dette helt vanvittig.- Per Kristian Foss er homofil. Han burde også huske at Ali måtte forlate Arbeiderpartiet fordi han ikke klarte å ta avstand fra dødsstraff for homofile. Har ikke Foss fått med seg dette, spør Storhaug.- Det er hån mot jøder å trekke denne parallellen. Det er ikke annet enn manipulasjon, sier Storhaug.

Hege Storhaug slår fast at sharia praktiseres i Norge, hvilket ikke er noe nytt at HRS mener. Dette har HRS dokumentert blant annet i boken Feminin integrering, allerede i 2003, der vi viser hvordan muslimske kvinner kan nektes skilsmisse, begrunnet i sharia.

Storhaug mener folk som sier imot Siv Jensens påstander om snikislamisering snakker mot bedre viten.

– Sharia ble etablert i Norge allerede på 70-tallet det, med etableringen av Islamic Cultural Centre i Norge. Det kan dokumenteres at sharia brukes. For eksempel er det slik at enslige muslimske kvinner fortsetter å føde barn, som enslige. Er de enslige?, spør Storhaug i det hun svarer selv:

– Nei! De er gift i en moske.- Flerkoneri er massivt utbredt. Dette har vi også erfart etter at vi har begynt å arbeide opp mot det somaliske miljøet.

Shariadomstoler

Storhaug peker også på utviklingen i Storbritannia.

– Der har de innført sharia domstoler i familiespørsmål – der vi blant annet snakker om ekteskapsspørsmål. I Sverige har det svenske «Islamske rådet» i flere brev henvendt seg til den svenske regjeringen og forlangt å få et parallelt rettssystem for muslimer knyttet opp mot sharia-tolkninger tilknyttet ekteskap.

Storhaug peker også på det som må være åpenbart for enhver som har fulgt utspill fra Islamsk Råd; de tenker kontinuerlig i shariaens tekster før de uttaler seg, enten det er spørsmål om homofili eller ekteskap.

– Ser man på Islamsk Råd Norge; så fremfører de budskapet om at muslimske kvinner kun har anledning til å gifte seg med muslimske menn. Selvsagt er det sharia de følger her, sier Storhaug.

– Spørsmålet er ikke sharia eller ikke – spørsmålet er nå hvor langt vi skal la dette gå, mener Storhaug.