Religiøse og politiske symboler

Ørefik til muslimske kvinner

Aftenposten synes det er helt greit at politiet i tjeneste skal representere islam. Hijab er et helt uskyldig plagg, forfekter avisen. Slik svikter Aftenposten muslimske kvinner og gir dem en regelrett ørefik, skriver Hege Storhaug i et innlegg i samme avis.

Aftenposten 7.februar 2009 (ikke tilgjengelig på nettet foreløpig)

Hege Storhaug, HRSPolitihijab. Aftenposten støtter helhjertet at regjeringen innfører hijab som en del av politiuniformen. Prinsipielt er denne saken vel så viktig som regjeringens blasfemiforslag, fordi hijab rokker ved avgjørende frihetsverdier som Norge er tuftet på.

Aftenposten understreker at «hensikten med å bære uniform er å markere at en person representerer noe annet og mer enn bare seg selv».

Nei, hensikten har vært at politi skal representere verdinøytralitet, ikke politikk, ideologi eller religion. Nå knuses dette prinsippet. Muslimske politikvinner i tjeneste skal nå også kunne representere islam.
Aftenposten påstår også at det ikke virker «troverdig» at hijab kan «undergrave den generelle respekten for ordensmakten eller vekke mistanke om at politiet har forlatt prinsippet om å behandle alle likt».

Verdig kontra uverdig. Jo, det er nettopp dette som kan skje. Hijab signaliserer renhet, ærbarhet. Hijab skiller mellom den gode aktverdige muslimske kvinnen, og motsatt den uverdige, urene kvinnen. I forsteder i Frankrike og Sverige har dette synet befestet seg så dypt, at jenter og kvinner som ikke bruker hijab, anses av repressive, voldelige krefter som kvinner som kan voldtas. I Osloskolen skilles det også i sterkere og sterkere grad mellom de dydige jentene (med slør) og de «horete» jentene uten slør.

Overalt hvor hijab presser seg frem skapes splid og konflikt. Hijab segregerer, degraderer og opphøyer. Hijab er det mest utbredte verdiladde klesplagget i dagens Norge. Det markerer at den muslimske kvinnen er underlagt mannen. Hun har ansvaret for at menn ikke skal forledes til sex utenom ekteskap, som anses som en bokstavelig talt dødelig trussel mot et muslimsk samfunn. Hijab manifesterer videre at kvinnen har færre rettigheter etter juss utledet på den arabiske halvøya for om lag 1400 år siden, juss som bakstreverske krefter blant muslimer presser på samfunnet vårt.

Regelrett ørefik. At Aftenposten mener at hijab er et uskyldig hodeplagg, er meg en gåte etter all informasjon som foreligger om dette plagget. Aftenposten og regjeringens håndsrekning til muslimske kvinner er fullstendig misforstått. Håndsrekningen er en regelrett ørefik til muslimske kvinner og sekulære muslimer.