Religiøse og politiske symboler

Naivt av Kari Vogt

Kari Vogt mener at regjeringen må tillate at hijab til politiuniformen prøves ut. Hun problematiserer overhodet ikke hvilke verdier hun dermed mener at politiet skal kunne promotere i tjeneste, ei heller hvilken betydning (eller mangel på betydning) et verdinøytralt politi har. HRS kommenterer Vogt utspill i Dagbladet.no

Kari Vogts lite begrunnede utspill på Dagbladet.no i dag, er ikke oppsiktsvekkende: Det er klassisk Kari Vogt-kost. Vogt mener vi må være ”pragmatiske i hijab-debatten”.

– Hvorfor kan vi ikke tillate et eksperiment der man utarbeider en hette eller hijab som unge, muslimske jenter kan bruke til politiuniformen? Kanskje kan det også være et virkemiddel for å flere unge, muslimske kvinner inn i politiet, noe som ville være positivt. Hvis vi tillater et slikt eksperiment vil politiet også kunne rekruttere bredere i det norske samfunnet, sier Kari Vogt.

Vogt har tydeligvis ikke fått med seg at i Storbritannia, med over en million muslimer, har i overkant av 10 politikvinner hijab. «Suksesseksperiment”?

Vogt påstår videre at Storbritannia ligger foran oss, for de har tatt en bred debatt om dette for lenge siden, noe som er nytt for oss. Vårt inntrykk er at det er de klassiske fortalerne for sløret som har dominert debatten der.

Vi ligger litt etter Storbritannia, som har hatt denne debatten i all sin bredde for flere år siden. De ble konklusjonen at kvinner kan bruke hijab også i politiet, sier Vogt.

Da er det jo en smule underlig at Vogt ikke synes å «vil tillate» at vi tar debatten i Norge, men bare «innføre». HRS, ved Hege Storhaug, mener Vogt både opptrer naivt og historieløst når hun går inn for hijab i politiet:

Hege Storhaug i Human Rights Service mener religionshistoriker Kari Vogt er både historieløs og naiv når hun åpner for bruk av hijab i politiet.- Med dette er Kari Vogt med på å undergrave hvilke verdier som ligger i hijaben. Vi skal huske på at hijab ikke er et historisk plagg, men et plagg konstruert av islamistene på 70-tallet. Det burde Kari Vogt vite, sier Storhaug.Hun mener signalene som ligger i en hijab ikke er forenlige med et nøytralt, norsk politi.- En hijab signaliserer kvinneundertrykkelse, og er med på å flagge andre verdier som står i stor motsetning til vårt demokrati, sier Storhaug.

Igjen er et betimelig spørsmål: Hvorfor bes ikke Vogt å forklare hvilke verdier som ligger til grunn for at kvinner dekkes til?