Kvinner og likestilling

Mannen bestemmer, også på sykehuset

Ny forskning avdekker både kjønns- og kulturkonflikter når ikke-vestlige innvandrere havner på norske sykehus. Mannen vil bestemme, og krever å være tilstede når en akutt syk kvinnelig pasient skal få informasjon om behandling og gjenopptrening. I tillegg vil han være den første som får vite hvordan dette skal foregå. Utfordringer er det også når pasienten får besøk. Det kommer gjerne 20-30 familiemedlemmer på samme tid.

Avhandlingen til førstelektor Sevald Høye, Universitet i Stavanger, avdekker at både for sykepleierne, leger og for pasienter og pårørende oppstår det stress når innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn blir innlagt på norske sykehus, melder NRK.no.

Forskeren har intervjuet sykepleiere og pasienter ved intensivavdelingen på norske sykehus Kulturkonflikter skaper stress når ikke-vestlige innvandrere havner på norske sykehus, viser ny forskning.

Høye trekker fram to klassiske kulturkonflikter som skaper stress ved sykehuset, en av disse handler om antall besøkende som kommer samtidig til pasienten.

– Det er en klassisk konflikt både i litteraturen og i mine funn at de nærmeste pårørende av pasienter med ikke-vestlig bakgrunn, møter opp med hele slekta, både kusiner og fettere, onkler og tanter. Hvordan skal sykehuset løse et besøk med 20-30 pårørende?, spør Høye

I tillegg kommer kjønnsproblematikken.

– Vi tenker ut fra et likestillingsprinsipp at alle har rett til å forfekte sin mening, mann eller kvinne, men i mange kulturer er det kun mannen som skal kommunisere på vegne av sin kone eller datter, sier Høye, og fortsetter:

– Når sykepleier og lege skal informere en akutt syk pasient om behandling og gjenopptrening, kan det være vanskelig å få aksept for det med mindre mannen er til stede.

Videre er det lik at mannen gjerne vil vite før den kvinnelige pasienten hvordan dette skal foregå, hvilket er i konflikt med norsk lovgivning. Sykepleierne og legene har en plikt til å informere om sykdom og behandling til pasienten.

– Situasjonen skaper grunnlag for konflikter som må løses gjennom forhandling, sier Høye.

Stress-situasjoner oppstår også ved at pårørende og pasienter opplever seg utrygge og kan føle seg misforstått. Han påpeker at det i stor grad handler om kommunikasjonsproblemer.

– Slike møter på sykehus kan være gjenstand for stress for alle parter. Sykepleierne føler stress fordi de ikke vet helt hvordan de skal håndtere saken, og fordi de ikke kjenner godt nok til den andre kulturens normer og skikker.

– For pasienten og de pårørende blir det stress fordi de ofte føler seg mistolket, forklarer Høye.