Kvinner og likestilling

Kongo: – Kvinnens kropp blir en slagmark

Situasjonen i det østlige Kongo er en tragedie. Over 5 millioner mennesker har dødd i løpet av de siste 10 årene, svært mange er på flukt og har blitt utsatt for seksualisert vold, plyndringer og kidnappinger. Konflikten handler både om kamp om landområder og konflikt mellom ulike folkegrupper. Soldatene fra ulike leire begår grusomme overgrep mot sivilbefolkningen, og aller verst er det for kvinner og barn. Ofre for seksualisert vold blir i tillegg utstøtt fra sine egne.

Statssekretær Håkon Arald Gulbrandsen har vært på tre dager Øst-Kongo, der han har besøkt prosjekter som hjelper kvinner utsatt for seksuell vold. Han har både møtt lokale myndigheter, FN og norske frivillige organisasjoner for å få innspill til hvordan Norge kan bidra til en styrket innsats mot seksuell vold. Guldrandsen sier til VG Nett at kvinner som voldtas utstøtes:

– Ofrene for seksualisert vold blir ofte utstøtt og overgrepene undergraver hele samfunnsstrukturen.

Gulbrandsen mener at den største utfordringen å finne og behandle ofrene som er utsatt for seksualisert vold.

– Kvinnene blir ofte utstøtt fra hele landsbyen. Det er viktig å finne disse kvinnene slik at de kan få behandling og psykologhjelp for sine traumer, sier Gulbrandsen til VG Nett på telefon fra Kongo, og fortsetter:- Jeg møtte kvinner som fortalte hva de har opplevd, alt fra voldtekter til ren tortur som ødelegger kvinnenes evne til å føde barn. Kvinnenes kropp blir en slagmark. Denne volden er svært dramatisk og økende, og er med på å undergrave hele samfunnsstrukturen.

Ifølge Gulbrandsen er det ikke bare er det holdningene som må endres hva gjelder synet på kvinner og likestilling i Kongo. det må også til et økt fokus på problemstillingene rundt seksualisert vold, der også forbryternes må tas. Den lokale guvernøren Louis le Onze Mouderwa, som Gulbrandsen også har hatt samtale med, skal ha støttet et slikt syn:

– Myndighetene i Kongo ser også på dette som et stort problem og en enorm utfordring. Det er viktig å ansvarliggjøre myndighetene for å bekjempe seksualisert vold. Det gjøres ikke nok for å ta forbryterne og guvernøren var enig, sier Gulbrandsen til VG Nett.