Religiøse og politiske symboler

Johannessen får drahjelp, er optimist

Arne Johannessen får drahjelp av både Høyre og Senterpartiet i kampen for et verdinøytralt politi, og FrP varsler at de vil legge frem forslag i Stortinget i morgen om forbud mot hijab som del av politiuniformen. Johannessen mener regjeringen har hatt dårlig gangsyn i saken, nøyaktig som i blasfemisaken.

Hege Storhaug, HRSRegjeringen synes nå å kunne gå på nok en solid blåmandag som kan komme til å svekke justisminister Knut Storberget i enda større grad. Leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, får politisk drahjelp fra både opposisjon og kanskje regjeringspartiet Sp. Til dagbladet.no sier Johannessen:

– Jeg er veldig glad for at flere kaster seg på denne debatten. Det er en viktig og prinsipiell debatt som vi burde hatt i forkant av, ikke etter at innstillingen var ferdig utarbeidet.

Høyres justispolitiske talskvinne Elisabeth Aspaker støtter heller ikke hijab i politiet. Som HRS og en rekke andre aktører, frykter hun at politiet kan bli en religiøs slagmark, og sier usedvanlig skarpt:

– Og hva er det neste? Muslimer har ikke tradisjoner eller symboler som er mer verd å ta vare på enn andre religioner. Har man sett på mulighetene for at dette kan skape presidens, spør hun.

Johannessen kritiserer særlig regjerings prosess – eller mangel på en redelig og demokratisk prosess, som også HRS har påpekt. Han understreker at dette ikke kun handler om politiets uniform, men et viktig verdispørsmål.

– Det har vært en lukket prosess. Her har det ikke vært noen høring eller innhenting av synspunkter fra interesseorganisasjoner eller andre (…) Det vitner om dårlig politisk gangsyn og teft. Dette handler ikke bare om politiets internreglement, men om et viktig verdispørsmål, sier han.– Hvorfor mener dere det er feil å bære hijab til politiuniform?– Vi i politiet skal behandle alle grupper, vi må nå inn i alle miljøer og vi må ha tillit i alle miljøer. Vi kan ikke ha en type politi som bare jobber i et spesielt miljø, og en annen type politi som jobber i andre miljø, sier Johannessen.

Politidirektoratet skal nå utarbeide forslag til hvordan politi-hijaben (eller ”tildekning av håret”, som justisministeren så pinlig nå velger å beskrive hijaben) skal se ut, deretter skal saken til debatt i Stortinget.

– Det er aldri for sent å snu. Spesielt ikke når man ikke har lyttet til viktige innvendinger i forkant, sier Johannessen.

La oss håpe Johannessens spådom går i oppfyllelse.