Religiøse og politiske symboler

Hodeløst om hodeplagg

Dagbladets Trude Ringheim presterte en kommentarartikkel om hijab i politiet som oser av mangel på kunnskap og forståelse, og respekt for demokratiets grunnverdier. Blant annet insisterer Ringheim (fremdeles) på å sidestille hijab med ”skaut” – altså et ufarlig lite tøystykke. Hege Storhaug svarer henne i dagens Dagbladet. Hun mener Ringheim mangler ære – som kvinner uten hijab også gjør, ifølge konservative tolkere og tilhengere av islam.

Hodeløst om hodeplagg

Av Hege Storhaug

Dagbladets Trude Ringheim hilser hijab i politiet ukritisk velkommen. Det er tydeligvis viktigere å harselere med meningsmotstandere, blant andre Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund, enn å gå inn i substansen. At Ringheim som uttalt feminist tydeligvis synes det er flott at andre kvinner ikke skal leve med samme frihet som henne selv, gir kommentaren hennes en ekstra bismak (5.februar).

Først: Ringheim har heldigvis ikke støtte i folket for sitt syn. 70 prosent vil ha et verdinøytralt politi (VG, 6/2). Folk ønsker ikke å bli møtt av «muslim-politiet», «homo-politiet» (med regnbueflagget), ei heller av «kommunist-politiet» (med hammer og sigd i front på politiluen). Folk vil møte ordensmakten, ikke en eller annen ideologi eller religion i tillegg.Ringheim påstår at Johannessen vil utestenge «store kvinnegrupper» fra politiet ved å forby «et lite stykke tøy». Nei, ingen vet hvor mange kvinner som mener seg utestengt, én kvinne i Sandnes gjør derimot det. Dernest: Ja, hijab det veier kun rundt 30 gram, men når man ser de konfliktene hijab skaper både i Vesten og den muslimske verden, så er det kanskje en berettiget grunn? Hijabens funksjon er udiskutabel: I tråd med ortodoks islam skal kvinnen dekke seg til for ikke å vekke menns seksuelle begjær. Hijaben signaliserer renhet og ærbarhet, og markerer at kvinnen har færre rettigheter enn mannen. Synes Ringheim at et slikt verdisyn er ok, dertil flagget av politiet?Det pågår en intens kamp mellom repressive religiøse kreftene og frihetssøkende muslimer som vil ha seg frabedt dette kjønnsapartheidiske plagget. Hvor er Ringheims lojalitet? Videre: Kan hun se for seg at muslimske kvinner i politiet, som aldri har brukt hijab, kan føle seg presset til å ta det på, for ikke å bli skilt ut som uren eller frafallen?Hijab i politiet kan få en rekke uheldige følger. Ett eksempel: Forstår Ringheim at en voldtatt kvinne, med eller uten muslimsk bakgrunn, men uten hijab, kan kjenne uro i avhør med politi i hijab? Hvilke tanker vil politibetjenten gjøre seg av den voldtatte kvinnens moral? Var hun kanskje i et rom med en mann utenfor familien sin? Gikk hun hjem alene gatelangs etter en festlig kveld på byen?Ringheims påstår at Johannessen «fremmedgjør» muslimske kvinner ved å fremme et verdinøytralt politi. Nei, det er hijab som fremmedgjør og markerer kvinnen som noe annet enn et ordinært menneske, dertil mindre verdt enn mannen.At en norsk feminist på den politiske venstresiden skyver argument om religionsfrihet foran seg, og videre begrepet inkludering (inkludering av antifeministiske verdier?), er fullstendig æreløst.

Storhaugs innlegg i Dagbladet.no