Religiøse og politiske symboler

Hijab-saken i tidslinje

HRS har fulgt hijab-saken siden den startet i september i fjor. Her kan du lese om de mest sentrale hendelsene, og hvilke aktører som har vært plassert hvor.

23.09.08: Bakteppet for hijab-saken var en algerifødt kvinne i Rogaland som ønsket å bli politi i hijab. Hun sendte en e-post til politihøgskolen der hun spurte om dette var mulig. I svaret fra politihøgskolens opptakskontor får hun beskjed om at det ikke er politihøgskolen som bestemmer uniformsreglementet, og at dette per i dag ikke er tillatt. Saken blir omtalt i Aftenbladet 23.september 2008. Kvinnen skal deretter ha sendt samme forespørsel til Politidirektoratet (POD).

27.09.08: HRS omtaler saken for første gang, da ved at en muslimsk politistudent har tatt kontakt med oss. Mannen, som er av pakistansk opprinnelse, er svært opprørt over at det kan åpnes opp for hijab til politiuniformen. Han vil ikke stå offentlig frem, da han ikke orker å bli utsatt for det presset han mener muslimske miljøer i Norge vil utsette han for siden han er negativ til hijab. Derimot vil han sende et brev til POD der han på det sterkeste anbefaler at det ikke åpnes opp for en endring av politiets uniformsreglement. Samme dag som intervjuet publiseres på rights.no blir vi kontaktet av NRK Dagsrevyen. De ønsker å få politistudenten i tale, men han gjentar at han ikke orker presset fra muslimske miljøer.

LES: Intervjuet med muslimske politistudent: – Ikke send det muslimske politiet!

09.10.08: Politiets eget fagforbund sier nei til å la politifolk bruke hijab i tjenesten. Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, sier det vil bryte med prinsippet om et verdinøytralt politi.

LES: Politiets fellesforbund sier nei til hijab

28.01.09: Det fremkommer at Justisdepartementet har innhentet Politidirektoratets syn på hijab til politiuniformen, men nekter å offentliggjøre PODs anbefaling. Ekspedisjonssjef i Justisdepartementets politiavdeling, Karen Alette Melander, korresponderer med Aftenbladet på e-post. Ekspedisjonssjef Melander skriver at bruk av hijab til politiuniformen er et prinsipielt spørsmål, og derfor unntatt offentlighet (§15, første ledd). Aftenbladet erfarer at departementet oppfatter saken som vanskelig og politisk betent. Heller ikke justisminister Knut Storberget ønsker – etter gjentatte henvendelser – å uttale seg direkte til avisen.

LES: Justisdepartementet holder hijab-saken hemmelig

04.02.09: Justisdepartementet publiserer vedtaket om å godta hijab til politiuniformen, under tittelen ”Hijab til politiuniformen”. Samtidig offentliggjøres PODs anbefaling, som viser seg å være datert 10.11.08, registrert mottatt hos departementet 02.12.08, og unntatt offentligheten (§ 5). Det fremkommer i PODs anbefaling, signert politidirektør Ingelin Killengreen, at ekspedisjonssjef Melander og politidirektør Killengreen har snakket sammen på telefon. POD påpeker også at deres positive vedtak til hijab hviler på en anbefaling fra Diskriminerings- og likestillingsombudet, og viser til et brev fra ombudet (dette brevet følger ikke saken).

LES: Unntatt offentligheten

07.02.09: VG publiserer en meningsmåling som viser at nærmere 70 prosent av befolkningen sier nei til hijab til politiuniformen. Politidirektør Killengreen sier at de tvilte seg frem til den positive anbefalingen. Justispolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Thomas Breen, toner ned reglementsendringen ved å vise til at ordet ”hijab” kanskje ikke engang skal være med. Kritikere til vedtaket begynner å komme på banen.

LES: Nordmenn sier nei til hijab

10.02.09: Sp’s Ola Borten Moe krever at justisminister Storberget avviser grønt lys for politi-hijab. Både Frp, Høyre og Sp kommer sterkere på banen. Storberget insisterer på å omdefinere hijab-begrepet til ”tildekking av hår”, men samme dag snur Storberget: Han sier nå han ikke har konkludert, og at saken ikke er avgjort. Pressemeldingen av 4.februar er dermed ikke gyldig lengre, og erstattes av en ny, datert 10.februar.

LES: Krever snuoperasjon om hijab til politiuniformen

LES: Johannessen får drahjelp, er optimist

LES: Politi-hijab, antall og feig argumentasjon

LES: Storberget ikke konkludert i hijab-saken

11.02.09: HRS sender ut pressmelding til regjering, Storting, media, med flere, der regjeringen oppfordres til å videreføre en likestilt og verdinøytral politiuniform. Pressemeldingen støttes av Anne B. Ragde, Hanan Bakir, Hans Rustad, Inger-Lise Lien, Ingvar Ambjørnsen, Ingvild Heier, Jan Arild Snoen, Jon Hustad, Nina Hjerpset-Østlie, Shakil Rehman, Unni Lindell og Walid al-Kubaisi.

LES: Pressmelding om politiuniform fra HRS

11.02.09: Islamsk Råd Norge (IRN), som hittil har vært taus i debatten, kommer på banen med en viktig presisering: Hijab er et religiøst påbud.

LES: IRN presiserer at hijab ikke er et personlig valg, men en religiøs plikt

17.02.09: NRK publiserer en meningsmåling som avdekker et overveldende flertall i politiet er imot hijab til politiuniformen.

LES: 96 % i politiet sier nei til hijab

18.02.09: Justisdepartementet innrømmer at POD ikke har noen tidsfrist for å avklare om og eventuelt hvordan hijab til politiuniformen skal løses. Det fremkommer også at det neppe vil bli noen avklaring før etter høstens stortingsvalg.

LES: Avklaring først etter valget

19.02.09: NRK mener å ha avdekket at vedtaket om hijab til politiuniformen ble vedtatt bak statsrådens rygg. Mistanken rettes mot statssekretær Astri Aas-Hansen og politisk rådgiver Hadia Tajik. Det fremkommer også at det har vært avholdt et møte 6.februar, altså to dager etter det første vedtaket var gjort kjent, der flere sentrale aktører har vært tilstede. En anonym kilde (!) sier til Dagbladet at møtet ble oppfattet som et hijab-kupp fra Aas-Hansen og Tajik.

LES: Statsråden visste ikke

LES: Hvem skal ut?

20.02.09: Justisminister Storberget trekker forslaget om hijab til politiuniformen. Politiuniformsreglementet skal forbli uendret. Storberget vil ikke si noe om hva som har skjedd, den såkalte ”prosessen”, men påpeker at det er hans ansvar alene. Derimot skjer det ingenting; han blir sittende, Aas-Hansen og Tajik forblir i sine stillinger. HRS etterlyser at debatten løftes vekk fra hijab, og rettes mot hvilke verdier som skal er sentrale for Norge.

LES: Det er mitt ansvar

21.02.09: Dagsavisen fritar både Storberget, Aas-Hansen og Tajik for all skyld i hijab-saken. Anonyme kilder (!) forteller det hele handler om en byråkrat-tabbe.

LES: Byråkrat-tabbe…???

Alle saker right.no har publisert om saken finner du under menyen: Religiøse symboler