Integrering og integreringspolitikk

Gratis norskopplæring – tomme pulter

Kravet om å kunne det norske språk ble raskt møtt med kravet om at opplæringen måtte være gratis, da bare et fåtall ville ha mulighet til å betale selv for slik opplæring. Men stort sett alle var enige om at de fleste ønsket å lære seg norsk. Opplæringen er nå gratis, med mange tomme pulter som resultat.

Til tross for rekordstor innvandring og at flere hundre millioner kroner er bevilget for å gi innvandrere «obligatorisk» norskopplæring, synes ikke interessen å være tilsvarende investeringen. I dag melder Aftenposten.no at Utdanningsetaten i Oslo kommune forteller at lærerne tråler T-banen for å finne nye elever. Lærerne løper rundt på perrongene og tilbyr gratis norskkurs, som politikerne altså har bevilget penger til. Men det gir ikke mange nye elever.

Områdedirektør Bente Fredheim i Utdanningsetaten er ikke fornøyd med at skolen må bruke så mye krefter på å finne innvandrere som vil lære norsk.

– Vi trenger et sterkere incitament for at flere skal lære norsk. En måte kan være å kreve at utlendinger må ha avlagt norskprøve for å få jobb i Norge. Dersom alle på jakt etter arbeid måtte avlegge en slik prøve, ville nok våre klasserom vært overfylt, sier Fredheim til Aftenposten.

Av 41 000 innvandrere som har plikt til å ta opplæring i norsk språk og samfunn, har bare 1/3, eller om lag 14 000, fullført. Dette til tross for at de er blitt tilbudt alt fra gratis bærbar låne-PC, kveldskurs etter arbeidstid, barnevakt, leksehjelp, skreddersydde kurs på arbeidsplassen og spesialkurs i norsk samtidig som de får annen utdanning. Konsekvensene er at de som ikke lærer seg norsk, kan få avslag når de søker om norsk statsborgerskap eller fast bosetting.

Ifølge Aftenposten vil antall avslag komme til å eksplodere i tiden fremover. Fire personer har allerede fått avslått en søknad om norsk statsborgerskap fordi Utlendingsdirektoratet (UDI) mener de ikke snakker godt nok norsk. Hittil i år har ytterligere 60 utlendinger fått søknaden om statsborgerskap i retur fra UDI fordi de ikke kan dokumentere at de kan snakke norsk. De må enten kunne legge frem et deltagerbevis fra en av skolene, eller eksamensbevis fra skole eller norskprøve.

– Klarer de ikke å dokumentere at de har tatt norskkurs, vil de få avslag, sier områdeleder Cecilie Sande Amundsen i UDIs oppholdsavdeling til Aftenposten.

Uten norskkurs mister vedkommende muligheten for norsk pass og tillatelse til permanent bosetting i landet, men de blir får likevel bli, hvis de har en annen gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Bente Fredheim mener det er særlig viktig at foreldrene lærer seg norsk, slik at de kan hjelpe sine barn på skolen og i samfunnet ellers.

– Det er fortsatt altfor mange innvandrere som ikke lærer språket. Vi sliter fortsatt med å beholde dem i klassene, og det er for mange som stryker i skriftlig prøve.

Fredheim tror aldri Norge vi vil lykkes med integreringen, hvis vi ikke lykkes med å få innvandrere til å lære seg norsk. Hun har nok et poeng.