Religiøse og politiske symboler

Forfatterargumenter mot hijab

Utspillet via pressemelding fra HRS, signert både forfattere og intellektuelle, har fått god mediedekning både nasjonalt og internasjonalt. I går ble forfatterne Jon Hustad og Anne B. Ragde intervjuet på Kulturnytt i NRK. Innslaget kan ses på NRKs web-TV.

Oppropet i form av pressemelding fra HRS 11.februar, har vært gledelig på flere måter: Media har tatt oppropet saklig og nøkternt imot. Svært mange aviser har referert saken og også gjengitt hele teksten. Men det mest gledelige er at det nå synes å være stuerent å fremføre det faktumet at tildekking av kvinner er kjønnsdiskriminerende. Det har ikke vært antydning til å stemple slike utsagn som islamofobe, eksempelvis. Dette er nærmest et kvantesprang i den betente debatten om slør/hijab.

I NRK Kulturnytt i går intervjues Jon Hustad, forfatter og journalist i Dag og Tid og forfatter Anne B Ragde. Hustad fokuserer på de samlende universelle verdiene, mens Ragde blant annet gir klart uttrykk for det kjønnsdiskriminerende aspektet ved hijab.