Religiøse og politiske symboler

Debatt om verdinøytralitet

Humanetisk forbund, ved Oslo Fylkeslag, inviterer til debatt med utgangspunkt i bølgende i hijabdebatten. Lars Gule og Hege Storhaug innleder, mens andre som har engasjert seg i debatten er invitert til å delta i diskusjonen etter innledningene.

Invitasjonen fra HEF lyder slik:

Religiøs markering i en livssynsnøytral ordensmakt?

Diskusjonen har gått høyt om hijab skal tillates brukt av ansatte i politiet. På møtet vil Hege Storhaug, informasjonsansvarlig ved Human Rights Service, og Lars Gule, tidligere generalsekretær i HEF, innlede med bakgrunn i bl.a. denne saken. Den kan ses som del av en større diskusjon om statlig livssynsnøytralitet og markering av religiøsitet i et liberalt samfunn, i det offentlige rom og generelt. En del personer som har engasjert seg i temaet blir invitert til å delta i diskusjonen etter innledningene.

Vertskap: Oslo fylkeslag

Onsdag 18. mars kl. 19.00, Humanismens Hus i Oslo.