Religiøse og politiske symboler

Bushra Ishaq uten hijab – hvorfor?

I dagens Aftenposten utfordrer Hege Storhaug lederen av Muslimsk Studentsamfunn (MSS): Ishaq mener det er påbudt å bruke hijab for muslimske kvinner. Hvorfor bruker hun det ikke selv? Er hennes hijabfrie hode en bevisst strategi for å villede ikke-muslimer til å tro at MSS står for liberale og moderne verdier?

Aftenposten 24.februar 2009.

Bevisst villedning?

Av Hege Storhaug, HRS

Bushra Ishaq, leder av Muslimsk studentsamfunn (MSS), er fremtredende i debatten om hijab. Hun bør avklare følgende: Hvorfor sier hun på autopilot at hijab er ”religiøst påbudt” og en ”religiøs plikt”, mens hun selv ikke bruker hijab? Slik hun tolker islamsk juss, bryter hun sharia. Hva mener hun er konsekvensene (straffen)?

Eller handler den manglende bruken av hijab om en bevisst strategi fra MSS sin side, nemlig at lederen skal gi inntrykk av å være liberal, og slik forlede oss til å tro at MSS står på frihetsverdienes side? Altså at MMS benytter en form for taqiyya: å lyge, villede, overbevise oss ikke-muslimer for å fremme ”et bestemt bilde” av islam?

Ishaq bør også forklare hvorfor akkurat hijab, som skal dekke alt hår, nakken og halsen, er påbudt i henhold til islam. Islam ble ansett som ferdigtolket på 1100-tallet av de lærde, da var Koranen nedtegnet, hadithene likeså. Hijab ble konstruert omlag 900 år senere av imam Sadr i Libanon i 1975, og plagget ble lovpåbudt av despoten Ayatollah Khomeini i 1984. Da Ishaqs mor bodde i Pakistan var altså hijab ikke-eksiterende. I dag er hijab blitt det fremste symbolet i det offentlige rommet for islamismen. Er dette uproblematisk for Ishaq?

For å rydde vekk mulig misforståelse: Jeg mener ikke at alle barn og kvinner i hijab bevisst støtter islamismen, det er det antakelig islamister som gjør.