Kjønnslemlestelse

Anmeldt barneekteskap og kjønnslemlestelse

HRS har i dag anmeldt et norsksomalisk ektepar for mulig utført kjønnslemlestelse av datter på om lag 13 år, født i Norge. Ekteparet er også anmeldt for mistanke om å ha giftet bort datteren etter sharialoven senvinteren 2008, i en moské i Oslo. Ektemannen er gift fra før, og har barn som er like gamle som hans nye barnehustru.

Jenta skal etter vår informasjon inneha dobbelt statsborgerskap, det vil si både i Norge og et annet europeisk land, det samme skal gjelde foreldrene hennes. Hun er også oppført med et annet navn og alder i folkeregisteret enn hva vår informasjon tilsier er hennes reelle identitet.

Av hensyn til politiets etterforskning, kan vi på nåværende tidspunkt ikke gå ut med mer informasjon.

Den anonymiserte anmeldelsen lyder som følgende:

Til XXXXXXX politistasjon

Deres ref: Vår ref: hrs/p/pol IK 1-2009 Dato 26.februar 2009

Anmeldelse av mulig barneekteskap, mulig utført kjønnslemlestelse, samt mulig vold og omsorgssvikt.

Human Rights Service (HRS) anmelder med dette ekteparet XXXXXXXX og XXXXXXX, adresse XXXXXXXXXXXX, for mulig utført (muslimsk) ekteskap for mindreårig datter, XXXXXX (ca 13 år), i Oslo XX.desember 2008, med XXXXXXXXXX. Vielsen skal ha blitt utført i moskeen XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Datteren XXXXX selv skal ikke ha vært til stede under den formelle vielsen i moskeen, da hennes far skal ha vært hennes stedfortreder.

Vi bemerker følgende: Den nevnte ca 13 år gamle jenta, er registrert under navnet XXXXX i Folkeregisteret, men hennes fødenavn er XXXXX. Hun er elev ved XXXXX ungdomskole. Etter vår informasjon skal både jenta og foreldrene også være <land i Europa nevnes> statsborgere. XXXXX er etter vår erfaring født i Norge, for så å muligens ha bodd flere år i <land i Europa nevnes>, mens det i år XXXX skal ha blitt søkt opphold for henne i Norge under konstruert (ny) identitet og visstnok opplyst at hun er født i Mogadishu.

Vi anmelder også ekteparet XXXXXXXX og XXXXXXX for mulig utført kjønnslemlestelse av datteren XXXXX. Etter vår informasjon skal lemlestelsen ha blitt utført sommeren XXXX.

Videre skal XXXXX ha hatt plager knyttet til kjønnslemlestelse og påfølgende gjensying, og vår informasjon tilsier at hun åpnet seg ved norsk sykehus, uten foreldrenes vitende. Dette skal visstnok ha blitt oppdaget like før avreise til feiring i Oslo den XX.desember av vielsen. Feiringen skal således ha blitt avlyst samme dag.

At en jente åpner seg, anses som ærestap for familien generelt og faren spesielt. Slik vi forstår det, forsvant derfor jenta ut av landet umiddelbart, visstnok til <land og by i Europa nevnes>, hvor faren etter vår informasjon også har en bolig. Videre er det vår informasjon at under oppholdet der, skal XXXXX ha blitt sydd igjen for andre gang, før hun returnerte til Norge.

Hvorvidt XXXXX nå ”er overlevert til ektemannen” i Oslo, vet vi ikke.

Vi anmelder videre ekteparet XXXXXXXX og XXXXXXX for mulig utstrakt vold mot datteren XXXXX og tilknyttede omsorgssvikt. Hun skal ha vært pålagt omfattende husarbeid, noe som kombinert med mangel på frihet i hverdagen, skal ha ført til at hun har så på giftermålet som en mulighet for å unnslippe en vanskelig hjemmesituasjon.

Oslo 26. februar 2009

Med vennlig hilsen

Human Rights Service (HRS) v/

_____________________________Hege Storhaug, Informasjonsleder