Islam

Adekvat akademisk pondus?

Det er trøblete tider for Muhammad Usman Rana. I nettmøte i VG slår han seg selv på munnen ved å rose alle de flotte muslimske unge kvinnene som bruker hijab frivillig, for i neste sving å slå kategorisk fast at hijab er påbudt. Deretter utfordrer HRS både Rana og Raja i samme avis, og etterspør en forklaring på hvorfor de er i sin fulle rett til å bryte islams klespåbud og -forbud for menn og heller kler seg vestlig. Så slår Dag og Tids journalist, Jon Hustad, til i Aftenpostens spalter og plukker opp de famøse ordene fra Ranas vinnerkronikk i samme avis i fjor om "sekulær ekstremisme": Hustad lurer på om imam Ahmed Esmali i Islamsk Råd har "adekvat akademisk pondus", Esmali som blant annet nylig har uttalt at det ikke er nok bare med hijab på hodet som dekker hals og nakke også. Nei, hijaben skal dekke hele kroppen.

Hege Storhaug, HRS

Disse dagene må fortone seg som en lang motbakke for Usman Rana og co. Ikke bare har de tapt blasfemisaken, de gikk på en solid smell i hijab-saken også. Disse «moderne» unge herrene, avdekker selv til stadighet sine umoderne sider, det vil si deres hang til å støtte oppunder repressiv islam. Eksempelvis at muslimske kvinner skal nektes å tre inn i vår moderen tid; de skal tildekkes og markeres i det offentlige rommet som muslimer og som annenrangs borgere, det vil si underlagt den muslimske mannen, men verdimessig hevet over alle ikke-muslimer. Vi benyttet anledningen til å utfordre Rana og Raja i VG: Hvorfor er deres «tøystykkker» hevet over islams klesregler for menn. Så vidt vi har registrert, har de ikke svart, noe vi heller ikke hadde forventet. Å bli tatt med buksa nede, er ikke artig. Samtidig registrerer vi tausheten som et slags svar: En indirekte innrømmelse av islams besettelse med å undertrykke kvinnen.

Men vi i HRS har ikke «adekvat akademisk pondus» til å uttale oss om islam, ifølge Ranas vinnerkronikk i Aftenposten. Mon tro om Islamsk Råd innehar denne pondusen? Det lurer historiker og journalist Jon Hustad på, og utfordrer Rana til å svare i Aftenposten. Vi tviler sterkt på om Hustad får et svar med særlig pondus.

Adekvat akademisk pondus

I sin gullmedaljekronikk om «Den sekulære ekstremismen» (Aftenposten 25. februar 2008) hevdet Usman Rana at bare de med «adekvat akademisk pondus innen islamsk vitenskap» kunne «bidra til tolkning av teologien» og «delta i debatten om islam». Nylig har han hevdet at det er helt uproblematisk at muslimske kvinner tjenestegjør som politi og at de selvsagt må få bære hijab, som bare er et «tøystykke» (Aftenposten 12. februar). sin gullmedaljekronikk om «Den sekulære ekstremismen» (Aftenposten 25. februar 2008) hevdet Usman Rana at bare de med «adekvat akademisk pondus innen islamsk vitenskap» kunne «bidra til tolkning av teologien» og «delta i debatten om islam». Nylig har han hevdet at det er helt uproblematisk at muslimske kvinner tjenestegjør som politi og at de selvsagt må få bære hijab, som bare er et «tøystykke» (Aftenposten 12. februar).

Nå har imam Ahmed Esmali i Islamsk råd fortolket teologien på politifeltet: «Muslimske politikvinner bør unngå å pågripe menn hvis noen andre kan gjøre det», sa han til VG den 19. februar og la til: «Hvis hun må pågripe og er alene eller sammen med andre kvinner, så kan hun gjøre det. Men om hun er sammen med andre kolleger, som kan ta den delen av arbeidet, så trenger ikke hun å gjøre det.» Og om hijab sier han: «Det er ikke nok med bare et skaut. Hijab er et klesplagg som dekker hele kroppen, unntatt hendene og ansiktet. Dette er en plikt og et påbud fra Allah.»

Så nå vil jeg gjerne få svar på følgende spørsmål Rana: Har imam Esmali «adekvat akademisk pondus»?

JON HUSTAD