Kjønnslemlestelse

Varetekt for kjønnslemlestelse

En far i Hønefoss ble i går varetektsfengslet i fire uker grunnet mistanke om kjønnslemlestelse av datteren på ti år. Han er også siktet for vold mot hustru og barn. Jenta, som skal ha blitt lemlestet sommeren 2008, er tatt hånd om av barnevernet. Utfordringen for politiet nå er å bevise at jenta ble sendt til Somalia for et halvt år siden. Slik HRS forstår det, er jenta selv hovednøkkelen. Vi har grunn til å tro at dersom hun får en trygg og god omsorgssituasjon, vel vitende om at hun ikke på noe tidspunkt skal tilbakeføres til faren, vil hun selv konkret kunne fortelle hva som skjedde i fjor sommer.

2. januar anmeldte HRS en 43 år gammel far for medvirkning til kjønnslemlestelse av en datter på ti år. Vi anmeldte han også for utført tvangsgifte av en datter på 19 år høsten 2008, grov vold og drapstrusler mot begge døtrene, samt å nekte hustru og døtrene å integrere seg. Faren ble pågrepet av politiet i Hønefoss samme dag, men Ringerike tingrett ga ikke politiet medhold i å varetektsfengsle mannen i fire uker. Politiet anket saken, og Borgartings lagmannsrett overprøvde tingrettens kjennelse i går.

Politiet har foreløpig siktet mannen for medvirkning til kjønnslemlestelse og grov vold mot hustruen og to døtre. Faren innvandret i 2002 og hentet kone og fem barn til Norge i 2006.

Under ankebehandlingen i lagmannsretten påstod faren at jenta ble lemlestet før hun innvandret til Norge, og at det var hans bror som stod bak overgrepet, melder NTB, ifølge VG Nett.

Lagmannsretten mener imidlertid at det er grunn til å mistenke den siktede faren for å ha overtrådt kjønnslemlestelsesloven. Retten påpeker at det er lite sannsynlig at siktedes bror har sørget for at datteren ble omskåret uten at siktede fikk vite noe om dette før hans ektefelle kom til Norge.

”Det er mest sannsynlig at siktede før omskjæringen ble gjennomført hadde kontakt med sin bror, eventuelt ektefelle eller de som fysisk skulle gjennomføre omskjæringen, og samtykket til den,” uttaler Borgarting lagmannsrett.

Barnevernet har tatt hånd om den ti år gamle jenta. HRS har gode grunner til å tro at jenta er lemlestet på tradisjonelt vis i Somalia, det vil si at hun også er gjensydd, noe som har skapt helseplager for den lille jenta. Det voldsomme overgrepet, som utføres uten noen form for smertestillende medikamenter, setter uslettelige spor i et barnesinn som antakelig vil forfølge henne resten av livet. Vi mener derfor at hvis jenta får en ny omsorgssituasjon og visshet om at hun aldri skal tilbakeføres til den voldelige faren, er det hun selv som er hovednøkkelen i saken: Hun vil etter all sannsynlighet fortelle om reisen til Somalia og hva som skjedde med henne.

Etter HRS sin erfaring, hadde jenta ingen helseplager i underlivet før skoleferien i fjor sommer. Da hun kom forsinket til skolestart etter utenlandsreise, hadde hun blant annet problemer med å urinere. Det kan selvsagt ikke utelukkes at hun hadde fått infeksjon i en tidligere utført lemlestelse, men jenta skal selv ha fortalt at problemene hadde oppstått grunnet lemlestelse da hun var i Somalia denne sommeren. Da faren ble konfrontert med jentas beretning, nektet han for forholdet, og jenta skal deretter ha blitt utsatt for vold og drapstrusler av faren hvis hun igjen fortalte hva som hadde skjedd. Jenta har etter dette ikke våget å fortelle om de faktiske forholdene.

HRS erfarer i flere saker at barnevernet svikter jenter med ikke-vestlig bakgrunn. De behandles annerledes enn andre norske barn, i den forstand at foreldrenes kulturbakgrunn får overstyre barnas lovfestede rettigheter i Norge. HRS vil følge tett opp hvordan barnevernet håndterer denne konkrete saken.

En utfordring vi antar politiet kan møte i etterforskningen av saken er å konstatere jentas opprinnelige identitet. Mange somaliere i Norge, både barn og voksne, har offisielt en annen identitet enn den opprinnelige, eventuelt multiple identiteter. Jenta kan således ha blitt sendt til Somalia på reisedokumenter som ikke samsvarer med den registrerte identiteten i Norge. Men, igjen; får hun trygge rammer rundt seg, er hun antakelig ett av politiets viktigste kilder.