Integrering og integreringspolitikk

Sosialdemokratene tar i bruk tvang

Danske sosialdemokrater tyr til kontroversielle midler for å sikre integrering av innvandrerbarn. Innvandrerforeldre som har dårlige danskkunnskaper skal ikke få ha deres ettåringer hjemme. Barna skal tvangsendes til barnehage, eller såkalte vuggestue. Velferds- og likestillingsminister avviser ikke ideen.

Det er i et nytt ghettoutspill at Socialdemokratene (S), som tilsvarer norske Arbeiderpartiet, kommer med det oppsiktvekkende utspillet, melder Politiken.dk.

S er klar til å bruke kontroversielle midler for å bryte den negative sosiale arven blant barn med innvandrerbakgrunn i utsatte boligområder. Patiet vil tvinge foreldre med innvandrerbakgrunn som har dårlige danskkunnskaper til å sende sine barn i såkalt vuggestue, hvis det er slik at barnets forutsetninger for å lære danske hjemme er for dårlig.

– Vi kan nå langt ad frivillighedens vej, men hvis det ikke lykkes, så skal man tvinge forældrene til at sende deres børn i vuggestue, sier socialordfører Mette Frederiksen.

De konservative (norske Høyre) har flere gange luftet muligheten for å straffe foreldrene økonomisk hvis ikke deres barn lærer dansk, men et slikt tiltak avviser S. Frederiksen mener derimot at myndighetene i ytterste konskevens kan bli nødt til å tvangsfjerne barna fra hjemmet.

– Jeg er helt på det rene med, at nogle vil sige, at det her er et indgreb i forældres ret til at træffe beslutninger om deres børn. Jeg er med på dilemmaerne, men det perspektiv, vi skal vægte som samfund, er barnets perspektiv. Det er vigtigere end forældrenes, sier hun.

S har ennå ikke kommet med en endelig utforming av forslaget, men ideen er at myndighetene skal treffe beslutningen om vuggestue på bakgrunn av helseetatens (sundhedsplejerskens) vurdering av barnets muligheter for å lære danske hjemme. Denne vurderingen skal skje når barnet er ett år.

Velferds- og likestilingsminister Karen Jespersen (V) er enig i at det er godt for barn med innvandrerbakgrunn å komme i barnhage så tidlig som mulig hvis de skal bli fortrolige med dansk, men hun tviler likevel på tvang helt i ned i vuggestuealder.

-Jeg er enig i tankegangen, men jeg vil ikke gå ind i, hvordan det skal skrues sammen. Det ændrer ikke på, at jeg meget gerne vil tale videre med Socialdemokraterne om det her forslag, sier Jespersen.