Islam

Skoler knyttet til ekstremisme

Over 60 prosent av muslimske skoler i Storbritannia har tilknytning til islamsk fundamentalisme. Dette kommer frem i rapporten ”When Worlds Collide”. Barn og unge innprentes med avskyelige holdninger om det ondskapsfulle vestlige samfunnet og jøder.

Hege Storhaug, HRS

Det er den anerkjente politiske tenketanken Civitas som står bak rapporten, som foreløpig ikke er publisert. Av 133 muslimske barne- og ungdomsskoler som ble undersøkt, hadde 82 skoler (61,6 prosent) bånd eller direkte tilknytning til fundamentalistiske grupper, inkludert Al-Qaida, skriver Damian Thomsen på bloggen sin i Telegraph.co.uk:

Britain’s Muslim schools have been sharply criticised in a controversial draft report commissioned by a leading think tank which suggests that over 60 per cent of them are linked to potentially dangerous Islamic fundamentalists.

An early version of the report, entitled When Worlds Collide, alleges that of the 133 Muslim primary and secondary schools it surveyed, 82 (61.6 per cent) have connections or direct affiliations to fundamentalists. The 133 schools are in the private sector but supposedly subject to Ofsted inspection.

The report also claims that some of these schools teach «repugnant» beliefs about the wickedness of Western society and Jews.

The claims in the report, written by Denis MacEoin in response to a commission from Civitas, will provoke ritual cries of «Islamophobia» from the Muslim Council of Britain and fellow travellers such as Karen Armstrong. MacEoin has been careful to back up his claims with evidence – in particular, screen captures of links to Islamic hate-mongers, including supporters of Al-Qaeda.

Men Civitas skal ikke ønske å publisere den sensitive rapporten i sin helhet. Tenketanken mener deler av materialet, som er på arabisk, er så komplisert at det kan mistolkes.

Civitas, however, is not prepared to endorse MacEoin’s 61.6 per cent figure, which will not appear in the published version of When Worlds Collide. A spokesman for Civitas explains: «We want to concentrate on claims that are absolutely robust, rather than complicated material, some of it in Arabic, that might unjustly damage someone’s reputation.»

Men som Damian Thomsen skriver, er noe av det mest bekymringsfulle at mange av disse skolene murer barna inne bak en vegg av koranske pålegg og forbud og sharialover. Barna prepareres for et liv på innsiden av de muslimske enklavene. Intelligente unge jenter får ødelagt mulighetene for en yrkeskarriere.

Perhaps the most alarming finding of the draft I’ve seen is that so many of these schools (including ones with no connections to political extremism) are bricking up their pupils behind a wall of Koranic injunctions and Sharia law.

The schools known as Darul Ulooms, which base their curriculum on a seventeenth-century Indian teaching system, include very few secular subjects, claims the report. It says: «Their aim is not to prepare pupils for life in the wider world, but to give them the tools for a more limited existence inside the Muslim enclaves.»

The consequences for bright Muslim British girls are absolutely dire. Lively intellects are being destroyed and brilliant careers cut off before they can begin. To quote the report again: “Every year, an incalculable number of Muslim teenagers and young women are lost to the wider world that informs their citizenship.”

Antall muslimske skoler øker raskt, mange er rene kopier av skoler man finner i Pakistan og Bangladesh.

The numbers are increasing fast, and there is confusion over how many schools exist. The growth of non-Muslim schools, says MacEoin, is “hugely overshadowed by a rapidly growing sector of Muslim institutions. These now number 127 [sic] full-time schools and an estimated 700 part-time madrassas for intense religious instruction [and that doesn’t include the Darul Uloom seminaries] … Many recreate in the UK the style and content of schooling that can be found in Pakistan, Bangladesh and India.” Great.

Skolene har en stilltiende aksept fra myndighetene, og, ironisk nok, fra kristne ledere, skoler som er svært anti-kristne.

And all this is happening with the implicit consent of the Government, Ofsted – and Christian leaders, who bang on about the threat to “faith schools” (and, in the case of R. Williams, the virtues of Sharia) while shielding their eyes from the evidence that many Muslim faith schools are poisonously anti-Christian.

Damian Thomsen mener Muslim Council of Britain straks bør stable på bena en vred talsperson…

I’ve seen many of the extremely damaging screen grabs on which MacEoin bases his claims. Memo to the Muslim Council of Britain: start lining up irate spokesmen now.

Og hva med Norge? Selvsagt har vi også ekstremistiske muslimske skoler for barn, skoler som gir såkalt koranundervisning etter skoletid og i helgene. En av dem drives eksempelvis av Tawfiiq Islamisk Senter, i Trondheimsveien 21 i Oslo. Denne moskeen brukes i hovedsak av somaliere, og den islamistiske militsen Al-Shabab, som har lagt deler av Sør-Somalia under seg, har kunnet gjøre det med innsamlede midler fra den statsstøttede moskeen i Trondheimsveien. En annen moské, også den etablert i Oslo, er pakistansk og heter Islamic Cultural Center (ICC), omtalt i rapporten vår ”To moskeer i Norge – med blikk på kvinners status” (2004). Moskeen følger en av de største inspiratorene til sunniislamistene, pakistaneren Abdul Al Maududi. Også denne moskeen underviser barn og unge, og den statsstøttede bevegelsen er i ferd med å sluttføre reisningen av Norges største moské på Grønland.