Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse: Den tredje siktelsen

I desember gikk politiet i Oslo til pågripelse av en kvinne av somalisk opprinnelse for kjønnslemlestelse av datteren etter anmeldelse fra Human Rights Service. Aksjonen fra politiet var omfattende og nøye planlagt. Datteren ble umiddelbart undersøkt ved Ullevål sykehus og konstatert lemlestet. I går kunne NRK Dagsrevyen melde at jentas mor nå skal siktes formelt for kjønnslemlestelse av datter som er i ungdomskolealder.

Kjønnslemlestelsen skal ha skjedd i Nord-Somalia sommeren 2008. Som i saken på Ringerike, skal også denne jenta ha fått betydelige helseplager etter lemlestelsen, som førte til at informasjon om det straffbare forholdet ble kjent for omgivelsene.

Dette betyr at det nå foreligger tre siktelser i Norge av foreldre for kjønnslemlestelse. HRS står bak samtlige tre anmeldelser. Den første siktelsen i norsk historie ble tatt ut i juni 2008 av et ektepar av gambisk opprinnelse som er siktet for å ha lemlestet fem av sine døtre. Jentene er i dag i alderen fem til 14 år. Alle er født i Norge.

Usikker identitet

Jenter med somalisk bakgrunn er den desidert største gruppen fra høyrisikoland for kjønnslemlestelse i Norge. Per 1. Januar 2008 var gruppen på over 5 000 jenter. Majoriteten bor i Oslo. Det er likevel første gang i Oslo politidistrikt at en forelder av somalisk opprinnelse siktes for kjønnslemlestelse.

Den ugifte og gravide kvinnen i Oslo, som i dag har fire barn med fire ulike fedre, søkte asyl i Norge i 1998, og skal deretter ha fått familiegjenforening med to barn. Den ene er jenta som skal ha blitt kjønnslemlestet sommeren 2008 i Nord-Somalia.

Jentas personalia er usikre, og kompliserte politiets arbeid med å identifisere henne. Ifølge vår informasjon har jenta opprinnelig et annet navn og en yngre alder enn den som er oppgitt i Folkeregisteret. Jenta skal i dag være toppen 13 år gammel, til tross for at hun går i 9’ende klasse.

Tatt til Somalia

Etter hva HRS erfarer skal jenta ha blitt fulgt til London sist sommer, og derfra ført videre av et nært familiemedlem til Hargeisa i Somaliland. Der skal hun ha blitt lemlestet på tradisjonelt vis, det vil si at hun i tillegg til å lemlestes også sys igjen (infibuleres). At jenta ble sydd igjen førte til komplikasjoner og smerter. Jenta fikk store problemer med blant annet vannlating.

Jenta har en lillesøster som også ble undersøkt ved Ullevål sykehus, men hun var ikke kjønnslemlestet. Det er ikke overraskende for HRS, da vi hadde informasjon om at lillesøsteren ikke var med på reisen til Somalia.

Etter det HRS kjenner til vil kvinnen, som er registrert som enslig forsørger, også bli siktet for andre grove forhold. Vi avventer å nevne disse forholdene av hensyn til politiets videre etterforskning.