Statistikk

Innvandrere tjener like mye som nordmenn

Innvandrere tjener like mye som nordmenn dersom de har samme utdanningsnivå og like lang arbeidserfaring i Norge. Ofte tjener innvandrere faktisk mer, viser ny studie fra Statistisk sentralbyrå.

I Taryn Ann Galloway sin doktoravhandling ser hun blant annet på lønnsutvikling blant innvandrere fra Tyrkia, Pakistan, Vietnam og Sri Lanka som kom til Norge etter at de var fylt 16 år. Mens tidligere forskning på økonomisk integrering fra SSB har vist at innvandrere tjener betydelig mindre enn nordmenn også mange år etter ankomst til Norge, har Galloway vektlagt andre variabler enn alder og botid i Norge som mål på lønn, melder SSB.no

Hun vektlegger heller lengden arbeidserfaring. Dette fordi det gir mest avkastning i forhold til lønn. I tillegg tar Galloway hensyn til innvandrere som ikke er på arbeidsmarkedet og som derfor ikke er registrert med lønn.

Når hun ser på personer med videregående som høyeste utdanningsnivå, finner hun at innvandrere og nordmenn tjener like mye dersom begge har like lang arbeidserfaring i Norge. Med andre ord vil en innvandrer med videregående skole som har bodd i Norge i 10 år, men kun jobbet her i 5 år, tjene like mye som nordmenn med tilsvarende utdanning og like lang arbeidserfaring.

Men når det gjelder personer med kun ungdomsskole eller enda lavere utdanningsnivå, som utgjør utdanningen til en betydelig andel av innvandrere, tjener innvandrere mer enn nordmenn dersom begge har like lang arbeidserfaring i Norge. Med 10 års arbeidserfaring tjener for eksempel innvandrere fra Pakistan, Vietnam og Sri Lanka over 5 prosent mer i årslønn enn nordmenn med sammen utdanningsnivå og like lang arbeidserfaring.

På høyere utdanningsnivå tjener innvandrere med høyere utdanning litt lavere enn nordmenn med samme arbeidserfaring i Norge, men forskjellen er mindre enn tidligere antatt.

Noen innvandrere kan ha mange års arbeidsmarkedserfaring fra hjemmelandet. Galloways resultater kan tolkes dit hen at innvandrere ikke nødvendigvis får ”avkastning” på arbeidsmarkedserfaring fra utlandet.

Avhandlingen viser også at forskjellige innvandrergrupper opplever svært forskjellige økonomiske integreringsmønstre i Norge. Andelen fattige blant innvandrere synker med botid samtidig som sysselsettingen øker i de fleste gruppene.

Ja, da ser vi frem til den samme studien hva gjelder bruk av ulike økonomiske ytelser.

Galloways artikkel kan leses i sin helhet her: Re-Examining the Earnings Assimilation of Immigrants