Politikk

Raja vil tvinge ikke-muslimer til å spise halal-kjøtt

Venstremannen Abid Raja, er fryktelig opprørt. Noen innsatte i Trondheim har fått i seg svinekjøtt. ”Særdeles krenkende”, ”overgrep”, ”meget sterk integritetskrenkelse”, mener Raja. Men Raja har jo alltid en smart løsning på en katastrofe som dette; innfør halalmat til alle innsatte, nordmenn som muslimer. Og hva er begrunnelsen? ”Nordmenn har ingen problemer med å spise halal-kjøtt,” er svaret. Plutselig var muslimer ikke nordmenn lenger. Og hvor har han det fra at såkalte nordmenn synes det er greit at dyr slaktes med metoder som er pinefull, og dertil velsignes etter oppskrift beordret av Islamsk Råd Norge – som velsigner ”slakt” av homofile i Iran?

Det er Dagsavisens Fatima Elkaldi som ukritisk siterer Abid Rajas absurde og udokumenterte utspill. Vi undrer oss hvilke ord Raja skal ta i sin munn i andre sammenhenger som vitterlig må kunne karakteriseres som ”særdeles krenkende”, ”overgrep”, og ”meget sterk integritetskrenkelse”. Vi tenker selvsagt på praksiser som kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, frihetsberøvelse, vold og så videre.

Venstre har vitterlig fått en løs kanon på dekk. Vi venter i spenning på neste smarte utspill med ditto smarte løsninger. En logisk konsekvens av utspillet, er definitivt at ettersom muslimer ikke er nordmenn – ifølge Raja – så kan de jo sone straffen i et muslimsk land. Da er de sikret føde som baner veien til paradis.

Her følger utdrag fra Dagsavisen.no sin avsløring av ”overgrep” i Trondheim fengsel:

Venstrepolitiker Abid Raja har jobbet med mange innvandrere i Norge, og erfarer at det er stor etterspørsel for halal-mat blant muslimer som sitter inne i de norske fengslene.

– Det som har hendt i Trondheim er forferdelig. For mange muslimer, både praktiserende og ikke-praktiserende, er det å få i seg svin særdeles krenkende. For en del muslimer vil dette føles som et overgrep, og en meget sterk integritetskrenkelse, sier Raja.

Halal til alle

– Det mest praktiske ville vært om fengslene bare førte halalmat, for da slipper kjøkkenet å styre med så mange ulike mattilbud. Nordmenn har ingen problemer med å spise halal-kjøtt, og dersom de ønsket svin kunne de fått dette ved siden av. Dette ville løst mange problemer, mener Abid Raja.

– Man vil ikke komme til å tilfredstille en særgruppe dersom halal-mat innføres ved fengslene, fordi muslimske innsatte er en stor gruppe i fengslene. Det vil heller ikke være problematisk å få tak i halal-kjøtt i dag, da Gilde tilbyr dette. For meg er dette en enkel prosedyre, men det er ikke evnen det går i, det går i viljen, sier Raja.

Han sier at problemstillingen ved flere anledninger er blitt tatt opp i muslimske fangemiljøer.

Skamfullt

Raja sier at svin for mange muslimer er skamfullt, og at når muslimske innsatte i tillegg sitter igjen med en følelse av at de er blitt lurt til å spise svinekjøtt, vil dette føles som et ekstra overgrep.