Islam

Ny Muhammedfilm: En klokere mann i dag?

Den nederlandske politikeren og eksmuslimen Ehsan Jami, har i lengre tid bebudet en film om islamstifteren Muhammed. Mang en ledende politiker har vært bekymret for filmens innhold og reaksjoner fra ekstremistisk hold, og regjeringen sendte ut en pressemelding umiddelbart da filmen ble lansert: Den beklaget at Jami sårer muslimers følelser… I filmen tar Muhammed i dag avstand til sitt eget ekteskap med Aisha, som ble fullbyrdet da jentungen var ni år gammel. Han fremstilles som en klokere mann som ønsker en moderne og tolerant tolkning av islam. Slikt kan det selvsagt bli bråk av i et Nederland som, ifølge Jami, blir mer og mer preget av islam og sharia.

Hege Storhaug, HRS

En som profilerte seg som Guds sendebud for 1400 år siden i sanddynene på den arabiske halvøyen, kan altså bli klokere med alderen, mener eksmuslimen Ehsan Jami. I filmen ”Intervju med Muhammed”, har Jami plassert seg selv i intervjuerstolen, og en Muhammed maskert med en papirmaske foran ansiktet, kledd i kjortel, med hodeplagg og sorte hansker, i intervjustolen. Men filmen slår ikke hardt, den har en vennlig og imøtekommende tone, ifølge Weekendavisen (17. desember 2008,ikke tilgjengelig på nettet). Eksempelvis forklarer Muhammed rolig og sindig at barneekteskap – også med tillatelse fra jentas far – hørte andre tider til.

Hvad ville profeten Muhammed mon svare, hvis man i dag spurgte ham, om han selv synes, at det var i orden, at han for 1400 år siden giftede sig med Aisha, da hun kun var seks år gammel? Og at han fuldbyrdede ægteskabet med hende, da hun var ni år?

Roligt og besindigt ville han forklare, at tiderne var helt anderledes dengang. Og at man ikke kan måle nutiden med fortidens alen. Men, ville han tilføje, naturligvis skal man nu om dage ikke under nogen omstændigheder gifte sig med et barn – uanset om man har fået hendes faders tilladelse til det eller ej.

At Jami har tatt opp Muhammeds fatale barneekteskap, er ingen tilfeldighet. Denne formen for grove overgrep, har slått røtter i Europa. Barn ned i tiårsalderen giftes bort til menn typisk i 40 – 50 årene, etter Muhammeds eksempel. Det skjer i moskeer i Nederland, forteller Jami, og det skjer her i Norge, skriver Amal Aden i boken Se oss . Nettopp derfor mener Jami at hans film burde være obligatorisk visning i skolene, slik at jentene kan få mot til å gjøre opprør mot barbariet.

– Holland bliver stadig mere muslimsk, og der er mere brug for min film end nogensinde. Lige nu diskuterer vi intensivt, hvad vi skal gøre ved, at sharia vinder større og større udbredelse blandt muslimer. Ægteskaber, som ikke er gyldige efter hollandsk lov, indgås i stor stil. Tiårige piger bliver gift med fyrreårige mænd, og myndighederne kan intet stille op, for det foregår i al stilhed. Min film burde vises i skolerne, så pigerne kunne se, at den slags går profeten Muhammed ikke længere ind for.

Men filmfremvisning i skolene, vil nok aldri bli en realitet, for et slikt fremstøt vil nok den feige/fryktsomme nederlandske regjeringen sette en effektiv stopper for. Det bevitner dette utdraget fra en pressemelding som ble sendt ut fra statsminister Balkendes kontor i anledning filmlanseringen:

”Den hollandske regering har noteret sig, at hr. Jami har lavet en film, i hvilken han udtrykker sine egne personlige holdninger til islam. Holland har en tradition for religions- og trosfrihed såvel som en tradition for ytringsfrihed. Vi har også en tradition for respekt, tolerance og ansvarlighed. At krænke andre mennesker er ikke i overensstemmelse med disse traditioner. Tværtimod er fri og uindskrænket debat og respektfuld behandling en afspejling af disse traditioner. I det lys beklager regeringen den omstændighed, at hr. Jamis film dybt sårer mange muslimers følelser.”

Slik taler politikere som frykter for bankkontoene sine, akkurat slik den norske regjeringen talte under Muhammed-krisen: Det var oljen som skulle beskyttes, ikke ytringsfriheten.

Jami lar Muhammed gi tillatelse til frafall far islam, en ”synd” i islam som i en del muslimske land straffes med døden. Muhammed sier også at koranen skal forstås bokstavelig i poetisk betydning, og at hans ekteskap med hustru nummer en, Khadija, var det som det var; et politisk og økonomisk motivert ekteskap. Han giftet seg med ”banken”:

Ganske vist er spørgsmålene kontante, men det er svarene så sandelig også. For eksempel når Muhammed ligeud kalder sin første kone, den rige enke Khadija, for sin bank med henvisning til, at ægteskaber dengang var politisk og økonomisk motiverede. Eller når profeten fortæller, at han nogle gange har spillet poker med Jesus – om end ikke om penge, for det er forbudt.

Og som man kunne forvente det, når det er stifteren af det hollandske Centralråd for Eksmuslimer, Ehsan Jami , der står bag, så er Muhammed selvfølgelig tolerant over for apostasi. Man må gerne forlade troen. Tro har kun værdi, hvis man har mulighed for at afsværge den. »Hvis folk vil frafalde islam, så er det i orden med mig,« siger profeten. Som heller ikke mener, at Koranen skal tages alt for bogstaveligt. »Jeg kender ikke fuldstændig Guds vilje,« siger Muhammed. Koranen er i bogstaveligste forstand Guds ord. Men jeg tror, at bogstaveligste er ment poetisk.«

Jami, som lever med politibeskyttelse, hadde i utgangspunktet tenkt å lage en sterkt islamkritisk film, men ombestemte seg. Han ville nå ut til muslimer ved bruk av fornuft.

For de hollandske myndigheder må det komme som en kæmpe lettelse, at Ehsan Jami , der er født i Iran og kendt som discipel af Geert Wilders, har valgt at lave så fredsommelig en film. Den 23-årige politiker er indvalgt i byrådet for Leidschendam-Voorburg, hvor han sidder som uafhængigt medlem, efter at være blevet smidt ud af det hollandske arbejderparti på grund af sin skarpe og vedholdende kritik af islam. Samme kritik har betydet, at han har levet under politibeskyttelse på en hemmelig adresse i flere år. Det er over et år siden, at Jami første gang bebudede, at han ville lave en islamkritisk film, og dengang truede han med, at den ville afstedkomme voldsommere reaktioner end de danske Muhammed-tegninger. Men så ombestemte han sig. Over telefonen fra Holland siger han:

– Jeg besluttede at lave en film, som henvendte sig til muslimer i stedet for til kritikere af islam. Derfor har jeg heller ikke været interesseret i at problematisere islam i min film, jeg har koncentreret mig om at komme med et forslag til en løsning. Og løsningen er at fortolke islam i en nutidig kontekst og at lade profeten gøre det, så alle muslimer kan se, at man selvfølgelig ikke skal leve i dag, som man gjorde det for 1400 år siden. Og jeg har også med tilfredshed noteret mig, at de muslimske organisationer i Holland har reageret meget roligt på filmen. De har desværre afskrevet den som noget vrøvl, men de har også gjort klart, at de ikke opfatter filmen som en krænkelse.

Weekendavisens redaktør Anna Liback undrer om ikke det uteblivende raseriet er et bevis for at man kan føre en rolig og sivilisert debatt om islam med muslimer. Der er Jami uenig.

– Det har du ikke ret i. For det første har min film ikke bevist, at man kan få en debat om islam, for der er ingen debat. De muslimske organisationer siger jo, at den ikke har noget med islam at gøre. For det andet er der forskel på reaktionen hos de hollandske muslimer og på muslimerne i Mellemøsten. Der har været trusler mod vores ambassade i Kabul, og det er for tidligt at sige, om filmen kan fremprovokere demonstrationer i islamiske lande. Geert Wilders’ film blev også afdæmpet modtaget i Holland, men førte til ballade i udlandet. Vi ved jo, hvordan de korrupte og despotiske regimer i Mellemøsten bruger den vestlige islamkritik til at aflede opmærksomheden fra deres egne mangler ved at jage folk ud på gaden til demonstration. Desuden har der på internettet og i muslimske aviser allerede forud for filmen været trusler om boykot af hollandske varer.

Og nettopp frykt for boikott, mener islameksperten og professoren Dick Douwes ved Erasmus Universitetet i Rotterdam ligger til grunn for regjeringens knefall for ytterliggående krefter:

– Jeg er ikke i tvivl om, at premierminister Balkenende frygter en boykot af hollandske varer, i forvejen står vi jo i en økonomisk krisesituation. Men sådan set tror jeg ikke, at der kommer en boykot. Ikke engang Wilders’ film Fitna udløste en boykot. Og Wilders taler med langt større vægt og har langt større betydning end Ehsan Jami , fordi Wilders har et parti (Frihedspartiet PVV, red.). Ehsan Jami anses af mange for at være en døgnflue, der basker rundt for at få opmærksomhed.«

En annen islamekspert og professor, Hans Jansen, mener regjeringen opptrer som en kujon:

– Sagen er, at Balkenende er bange for islam og muslimer, og han bøjer sig gerne for dem, fordi han tror, at det er i hollændernes interesse. Men det er helt misforstået. Det kan godt være, at de sædvanlige statssubsidierede, selvbestaltede talsmænd for de muslimske samfund skræpper op om, at Jamis film sårer muslimernes følelser, men det kan man ikke regne med. Muslimer er lige så bange for vold fra muslimske terrorister som ikke-muslimer, og de er som regel meget tilbageholdende med at ytre sig politisk. I øvrigt har der, så vidt jeg kan konstatere, ikke været nogen debat af betydning om Jamis Interview med Muhammed, som kunne begrunde, at regeringen offentligt undsiger filmen.
Del 1
Del 2