Ufrivillige ekteskap

Fire års straff for tvangsekteskap

16.12.08:Borgarting lagmannsrett opprettholdt dommen på fire års fengsel for den kurdiskirakiske faren som bortførte datter på 14 år til Nord-Irak og tvangsgiftet henne. Den 50 år gamle faren var ikke til stede i rettslokalet da den andre saken i Norge om tvangsgifte ble behandlet. Han flyktet nemlig til Nord-Irak da første dom falt i Drammen tingrett i juni i år.

Hege Storhaug, HRS

At han selv er stukket av, forhindret derimot den kurdiskirakiske faren til å anke straffeutmålingen, som av lagmannsretten selv vurderer som streng, melder Dt.no.

– Lagmannsretten bemerker at tvangsekteskap er en grov krenkelse av den enkeltes frihet og selvstendighet. Det må reageres strengt mot en slik forbrytelse, heter det i dommen.

Påtalemakten ved statsadvokat Erik Førde, er fornøyd med straffeutmålingen.

Dommen er i overensstemmelse med påtalemyndighetens standpunkt, og har nå blitt fastslått i to instanser, konstaterer han.Erstatningen faren ble pålagt å betale til datteren av tingretten, ble redusert fra 200 000 kroner til 150 000 kroner. Men slik situasjonen er nå, kan faren klare å unndra seg både fengselsstraff og å betale erstatningen ettersom han klarte å rømme landet før ankesaken kom opp.

Mens faren lever i frihet i Nord-Irak, lever datteren i ”fengsel” i Norge. Hun frykter at hun må leve i skjul resten av livet.

Det er prisen norske myndigheter tar for å ”redde” jentebarn fra å leve med tvangspåførte menn. Vitterlig en høy og skammelig pris.