Religiøse og politiske symboler

Dommerne tror på seg selv – vil ikke dikteres med hijabforbud

I et høringssvar til en foreslått lov i Danmark om at dommere i sitt embete ikke må bruke synlige religiøse symboler, advarer både dommere, advokater og andre fagfolk om at en slik lov innføres. Det benyttes ord som unødvendig, betenkelig, sterkt beklagelig, irrelevant, usedvanlig og for vidtgående. Motstanderne mener at et slikt lovforslag kan uttrykke mistillit til landets dommere og domstolenes evne til selv å håndtere den påkrevde upartiskhet. Politikerne svarer med at de vil være føre var hva gjelder den stigende religiøsitet i det offentlige rom.

De negative gloser flyter i fleng fra rekken av faggrupper som har avgitt sitt høringssvar på regjeringens lovforslag om å forby dommere i danske rettssaler å bruke hijab eller andre synlige religiøse symboler. Om det er Dommerforeningen, de dommerfullmektige, advokatene, juristforbundet, byrettspresidentene eller Domstolsstyrelsen som er blitt spurt, er svaret det samme: Lovforslaget bør ikke vedtas. Også Retssikkerhetsfonden og Institutt for Menneskerettigheder stiller seg kritisk, skriver Berlingske.dk.

– Det er helt unødvendigt at lovgive om det her. Os bekendt har der ikke været nogen sager, hvor det har været et problem, hvordan en dommer har været klædt, eller hvor en dommer er kommet med politiske eller religiøse tilkendegivelser. Det er jo fordi, dommere er så godt skolede og uddannede, at de lever op til kodeks om at være og fremstå saglig, sier formann Jørgen Lougart fra Dommerforeningen.

Et annet argument er at Folketinget – ved å lovgi om dommeres fremtreden – overtrer grensen for hva den lovgivende makt bør blande seg inn i hva gjelder den dømmendes makt anliggender.

Rettutvalget formann, Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, finner det ikke uventet at mange faggrupper sterkt imot et slikt forbud, men tror at folket vil stille seg annerledes. Venstres rettsordfører, Kim Andersen, er derimot overrasket over reaksjonene, som han kaller ”voldsomme”.

– Det er bestemt mit indtryk, at domstolene selv på fornem vis har håndhævet de intentioner og de målsætninger, og når man har det, så er det vel principielt heller ikke noget problem, at det bliver lovfæstet, idet jeg understreger, at der ikke fra min side er tale om mistillid til dommerne, sier Andersen.

Justisministeren Brian Mikkelsen (K) fastslår at høringssvarene tas alvorlig:

– Det indgår selvfølgelig i beslutningsprocessen, men der er et stort flertal i Folketinget, der vil sikre, at der ikke i fremtiden vil kunne rejses tvivl om dommeres politiske og religiøse neutralitet. Derfor laver vi det her af præventive årsager, men jeg har selvfølgelig fuld tillid til, at domstolene godt selv kan klare det, sier ministeren.

På spørsmål om ikke da dette blir ren symbolpolitikk, svarer Mikkelsen:

-Det er jo tit sådan, at man lovgiver på områder, hvor der ikke har været store problemer tidligere, for at problemerne ikke kommer senere. Her tager vi højde for den stigende religiøsitet i det offentlige rum.