Innvandring

Norge er et lykkeland for kriminelle

Ahmad Wald lever illegalt i Norge, det har han gjort i tre år. Han er dømt for alvorlig kriminalitet, men kan ikke sendes ut av landet. Politiet vet ikke hvem han er eller hvilket land han kommer fra, derfor har de ingen plass å sende han til. Wald, som selger narkotika, hevder at Norge er verdens beste land, og blir han tatt, ja, da søker han bare asyl.

For fire år siden søkte Ahmad Wald asyl i Norge. Han påsto at han var politisk aktivist fra vest-Sahara, men UDI trodde ikke på asylhistorien hans. Han fikk avslag. Men Wald hadde ingen planer om å reise. Han forble i Oslo, slik 18.000 illegale innvandrere er i Norge, langt de fleste i Oslo. Av disse er to tredeler tidligere asylsøkere, som har valgt et liv i skjul fremfor å reise hjem, melder TV 2.no.

Mens Wald har vært i Oslo, har han pådratt seg flere dommer. Han er blant annet dømt til åtte måneders fengsel for grov legemsbeskadigelse med kniv mot kjæresten. Han er varig utvist fra Norge, men det hjelper lite når politiet ikke har noe sted å sende han til.

Ifølge Wald er Norge et lykkeland for illegale innvandrere uten kjent identitet. Selv har han vært en del av det beryktede narkotika-miljøet rundt «Plata» de siste fire årene:

– Hele Europa har hørt om «Plata», forteller Wald, og fortsetter:

– Jeg mener det finnes bare ett Lykkeland, og det er Norge – verdens beste sted. Jeg møtte en bekjent i går. Han kom fra Italia klokka tolv om natta og dro direkte fra flyplassen til «Plata». Jeg spurte hvorfor han kom hit, og han fortalte at han skulle jobbe på «Plata».

Wald forteller at det ikke er mange som er redd for politiet.

– De som blir tatt søker bare asyl, sier han.

Ifølge Wald er det flest utlendinger, om lag åtte av ti, som selger narkotika på Plata, der en vanlig dagsfortjeneste for en «småselger» er rundt 2000 kroner. På en vanlig fredags formiddag observerte Dokument 2 selgere fra Libya, Algerie, Marokko, Tunisia, Chile, Irak, Kurdistan, Eritrea – og selvsagt også del nordmenn.

Det finnes ingen oversikt over hvor mange personer som Wald som bor i Norge – kriminelle uten lovlig opphold og uten kjent identitet, og som derfor ikke kan bli sendt ut av landet. Sjefen for Politiets utlendingsenhet, Ingrid Wirum, sier det er bekymringsfullt at politiet ikke har oversikt over hvem som oppholder seg i landet.

– På et generelt grunnlag er det en stor politimessig utfordring og en sikkerhetsmessig utfordring, at det befinner seg mange personer i Norge som vi ikke vet hvem er, sier Wirum.

Problemet er at over ni av ti som søker asyl i Norge ikke har med seg papirer som til en viss grad kan dokumentere hvem de er. Dermed oppstår problemet når asylsøkere med avslag skal sendes ut av landet. For mens UDI innvilger asyl på sannsynliggjort identitet (mer enn 51 prosent) må politiet ha sikker identitet (100 prosent) når de skal tvangsreturnere en person. Det er personens hjemland som krever dette.

Personer som har fått avslag på opphold i Norge skal i utgangspunktet reise frivillig, men få gjør det. For at Politiets utlendingsenhet som skal foreta en tvangsmessig retur av disse, er de avhengige av å få fastslått sikker identitet og få sikre reisedokumenter.

– Det er en forutsetning for at de skal kunne uttransporteres. Vi erfarer at en del forsvinner for oss. De bor ikke på oppgitte adresser, er ikke innmeldt i andre offentlige registre slik at de er svært vanskelig å finne, sier Wirum.

Se Dokument 2 på TV 2 i kveld klokken 22.30.