Kjønnslemlestelse

SV på rett vei

Programkomiteen til SV går inn for helseundersøkelser av skolebarn for å forebygge og avdekke kjønnslemlestelse. Dette kan bety at SVs landsmøte i mars neste år programfester helseundersøkelser. Ifølge Klassekampen arbeider også regjeringen for tiden med å legge frem en sak om obligatorisk underlivssjekk.

Tolv av femten medlemmer i SVs programkomité går inn for helseundersøkelser som et avgjørende virkemiddel i kampen mot kjønnslemlestelse, melder Klassekampen.

Profilerte SV-ere, som Karin Andersen, Heikki Holmås, Inge Marte Thorkildsen og Kristin Halvorsen har alle støttet helseundersøkelser av jenter når temaet har vært på den offentlige dagsordenen. Andersen og Holmås satt også i Kommunalkomiteen på Stortinget i 2005 da daværende regjering, etter intens lobbing fra HRS sin side, ble pålagt å utrede hvordan slike undersøkelser kan innføres. Slik sett er vi ikke overrasket over programkomiteens anbefaling, men like fullt er dette en svært hyggelig nyhet.

Statsråd, og småbarnsmor, Sylvia Brustad er motstander av helseundersøkelser, men hun er derimot ikke helseminister lengre. Dette kan bety at et flertall i regjeringen ønsker å følge opp anmodningen fra Stortinget i 2005, som både SV og Ap også stod bak.